Xuất bản thông tin

null Tọa đàm “Phát triển văn hóa đọc trong thời đại số"

Chi tiết bài viết Tin tức

Tọa đàm “Phát triển văn hóa đọc trong thời đại số"

Ngày 20/4/2022 tại Thư viện Tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Phát triển Văn hóa đọc trong thời đại số”. Nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động phát triển Văn hóa đọc của tỉnh Đồng Tháp trong thời gian qua và định hướng giải pháp trong thời gian tới.

Chủ trì Tọa đàm có ông Phạm Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch; ông Nguyễn Ngọc Thương - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Đoàn Thanh Bình, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Tham dự buổi Tọa đàm còn có sự tham gia của Lãnh đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh, Hội Khuyến học Tỉnh, Liên đoàn Lao động Tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh, Trại giam Cao Lãnh, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc các s, ban, ngành tỉnh; Phòng Văn hóa Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện, thành phố; Cán bộ phụ trách thư viện huyện/thành phố và các Tủ sách Khuyến học.

Ông Ngô Quang Tuyên - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo những kết quả đạt được trong thời gian triển khai thực hiện Đề án phát triển Văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 cũng như Kế hoạch thực hiện Đề án chuyển đổi số ngành thư viện tại tỉnh Đồng Tháp. Qua đó, các đơn vị tham gia tọa đàm báo cáo tham luận về phát triển văn hóa đọc tại các mô hình Tủ sách khuyến học, hình thành việc đọc và tự học trong gia đình, trong hệ thống thư viện trường học, các khu chế xuất, khu công nghiệp,... tham gia thảo luận đề xuất, kiến nghị một số giải pháp để góp phần phát triển văn hóa đọc trong thời đại số.

Kết luận buổi Tọa đàm, ông Phạm Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Thư viện đánh giá cao kết quả thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, những mô hình mới, cách làm hay của tỉnh Đồng Tháp và nêu những định hướng để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục quan tâm hơn nữa trong việc đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa đọc, đặc biệt là thực hiện Đề án chuyển đổi số ngành thư viện. Tăng cường công tác phối hợp, chú trọng công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật trong việc xây dựng thư viện điện tử, các bộ sưu tập số, thúc đẩy phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Một số hình ảnh:

Quang cảnh buổi tọa đàm

Ông Ngô Quang Tuyên – Phó Giám đốc Sở VHTT&DL báo cáo những kết quả đã đạt được trong triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ông Nguyễn Quốc Hùng – Vụ trưởng Vụ Thư viện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu chỉ đạo tại buổi tọa đàm

Ông Cao Quang Thông – Phó Giám thị Trại giam Cao Lãnh phát biểu tại buổi tọa đàm

Tin: Thu Sương, Ảnh: Kim Dung