Xuất bản thông tin

null Hội nghị sinh hoạt chuyên đề quí III - Họp mặt Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị sinh hoạt chuyên đề quí III - Họp mặt Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Vừa qua, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tỉnh, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị học tập, sinh hoạt chuyên đề quý III năm 2023 gắn với họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930- 20/10/2023) và kỷ niệm 13 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010- 20/10/2023).

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Huỳnh Thị Hoài Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có những chia sẻ về nội dung chuyên đề “Giới thiệu Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2023-2025” gắn với giới thiệu một số mô hình hay, cách làm hiệu quả năm 2023; đồng thời mong muốn chị, em phụ nữ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phát huy truyền thống quý báu của người phụ nữ Việt Nam, đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng con người Đồng Tháp năng động, nghĩa tình, sáng tạo”.

Thông quan buổi sinh hoạt nhằm giúp cho đảng viên, quần chúng tự tin hơn trong thực hiện nhiệm vụ; qua các hoạt động giao lưu, chia sẻ về truyền thống của Phụ nữ Việt Nam giúp cho chị em phụ nữ ngày càng vững tin, khẳng định, nâng cao vai trò và vị thế của mình trong gia đình và cơ quan, đơn vị; ngày càng có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Giám đốc Sở, Bí thư Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Thị Hoài Thu chia schuyên đề du lịch

Đồng chí Đỗ Thụy Anh Châu, Phó Chánh Văn phòng Sở trình bày chuyên đề vai trò của đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện chuyển đổi số

Hình ảnh họp mặt Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010- 20/10/2023) của ngành văn hóa, thể thao và du lịch gắn với Hội nghị sinh hoạt chuyên đề Quý III

Hình ảnh họp mặt Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010- 20/10/2023) của ngành văn hóa, thể thao và du lịch gắn với Hội nghị sinh hoạt chuyên đề Quý III

Huỳnh Nga