Xuất bản thông tin

null Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến làm việc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tỉnh

Chi tiết bài viết Tin tức

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến làm việc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tỉnh

Ngày 15 tháng 02 năm 2022, ông Nguyễn Ngọc Thương, Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến làm việc với Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tỉnh để triển khai Chương trình công tác năm 2022.

Cùng dự có ông Lê Quang Biểu, Phó Giám đốc Sở, đại diện lãnh đạo Văn phòng Sở, Phòng Quản lý Văn hóa, Thanh tra Sở và toàn thể viên chứcngười lao động của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tỉnh dự.

Ông Lê Hoàng Ái Nam, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Ông Lê Hoàng Ái Nam, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tỉnh trình bày về giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ đã cam kết với lãnh đạo Sở, chương trình công tác, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá năm 2022 và nêu những đề xuất, kiến nghị của đơn vị. Theo đó, ngoài những nhiệm vụ thường xuyên, trong năm 2022 Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tỉnh cam kết thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, triển lãm; hoạt động văn hóa quần chúng gắn với xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống địa phương; nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp; thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Tỉnh và của Ngành; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số, tuyên truyền trên nền tảng mạng xã hội Youtube, Facebook, Zalo, trang tin điện tử …theo hướng thích ứng linh hoạt, an toàn trong tình hình dịch Covid-19; tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho hệ thống Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh cấp huyện, Trung tâm Văn hóa – Học tập cộng đồng cấp xã; thực hiện các cuộc triển lãm lưu động và triển lãm online; tổ chức 40 buổi chiếu phim lưu động; tổ chức 40 buổi tuyên truyền lưu động/năm; dàn dựng mỗi quý 01 chương trình nghệ thuật, 01 vở cải lương/năm để giới thiệu trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp, các kênh truyền hình VTV1, VTV4, VTV9… ; tổ chức các cuộc hội thi, liên hoan cấp tỉnh và tham gia các cuộc hội thi, hội diễn, liên hoan cấp khu vực và toàn quốc đạt thành tích cao, phấn đấu đạt được 06 Huy chương/năm; tăng cường các hoạt động dịch vụ sự kiện, biểu diễn nghệ thuật, quảng cáo, v.v…

Quang cảnh buổi làm việc

Các bộ phận chuyên môn của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tỉnh và các phòng chuyên môn thuộc Sở đã thảo luận, nêu những khó khăn, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và đề xuất, kiến nghị, góp ý bổ sung cụ thể hóa những nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện đạt hiệu quả trong năm 2022.

Ông Nguyễn Ngọc Thương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Nguyễn Ngọc Thương yêu cầu đơn vị chủ động tập trung, quyết liệt thực hiện tốt nhiệm vụ trên từng lĩnh vực, từng mảng công tác chuyên môn, tạo bước đột phá trên 04 nhóm hoạt động: thể chế, thiết chế, nguồn nhân lực và chuyển đổi số để xứng tầm là đơn vị nghệ thuật cấp tỉnh duy nhất của tỉnh nhà. Tăng cường ứng dụng công nghệ số vào các hoạt động của Trung tâm; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, tính cạnh tranh trong hoạt động dịch vụ; hội nhập càng sớm để lớn mạnh hơn; đồng thời chú trọng công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, bảo tồn, phát huy, gìn giữ các giá trị văn hóa trong cộng đồng, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và phát triển du lịch tỉnh nhà theo xu hướng hiện đại; kiện toàn bộ máy tổ chức giai đoạn 2, tiếp tục đầu tư phát triển nguồn nhân lực có chất lượng.

Đối với những đề xuất, kiến nghị của đơn vị, Giám đốc Sở giao Văn phòng Sở và các phòng chuyên môn nghiên cứu, tham mưu giải quyết trong điều kiện tốt nhất để hỗ trợ Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tỉnh trong thời gian tới. Với tinh thần quyết tâm, tập trung thực hiện nghiêm túc ngay từ đầu năm, Giám đốc Sở tin tưởng Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tỉnh sẽ có những chuyển biến mới mang tính đột phá, hiệu quả trong năm 2022.

Thanh Nhàn