Xuất bản thông tin

null Trang trí tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày tái lập huyện Tam Nông (11/8/1983 – 11/8/2023)

Chi tiết bài viết Tin tức

Trang trí tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày tái lập huyện Tam Nông (11/8/1983 – 11/8/2023)

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày tái lập huyện Tam Nông (11/8/1983 - 11/8/2023)

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Tam Nông đã thi công lắp dựng mới hệ thống đèn ống hình bình hoa cắm bông lúa cách điệu, trang trí mới các tiểu cảnh hình những con Sếu và hoa Sen ở hai bên thành cầu bê tông và tổ chức treo 750 lá cờ phướn, 09 băng ron với khẩu hiệu tuyên truyền xung quanh hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày tái lập huyện Tam Nông; lắp dựng trên 120 pa - nô ở đều khắp các trục đường chính và cầu giao thông trong nội ô thị trấn Tràm Chim… góp phần tạo vẻ mỹ quan nội thị chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày tái lập huyện Tam Nông...

Trần Trọng Trung – Đài Truyền thanh huyện Tam Nông