Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp có thêm 3 di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng Tháp có thêm 3 di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh

Ngày 15/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định xếp hạng 03 di tích lịch sử - văn hóa cấp Tỉnh gồm: Đình Bình Hàng Trung (xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh), Đình Mỹ Hội (xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh), Đình Tân Phú (thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình).

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng, khai thác trong khu vực bảo vệ của di tích đã khoanh vùng và mọi hoạt động có ảnh hưởng xấu đến di tích đã được xếp hạng. Trường hợp đặc biệt, việc sử dụng đất đai ở di tích lịch sử - văn hóa phải có sự đồng ý bằng văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Với 03 di tích vừa xếp hạng, tỉnh  Đồng Tháp hiện có 94 di tích lịch sử - văn hóa (trong đó có 01 di tích Quốc gia đặc biệt, 16 di tích Quốc gia và 77 di tích cấp Tỉnh) và 04 di sản văn hóa phi vật thể (01 Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại và 03 Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia).

 

Đình Bình Hàng Trung (xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh)

Tin, ảnh: Nhứt Lil