Xuất bản thông tin

null Tập huấn nghiệp vụ trực tuyến cho cán bộ Thư viện cơ sở năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập huấn nghiệp vụ trực tuyến cho cán bộ Thư viện cơ sở năm 2021

Ngày 21/12/2021, Thư viện tỉnh Đồng Tháp tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Thư viện cơ sở năm 2021.

Đến dự buổi Lễ khai giảng và triển khai lớp tập huấn có Ông Nguyễn Hữu Khanh – Phó trưởng phòng Quản lý Văn hoá - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bà Trần Thị Mỹ Trinh – Giám đốc Thư viện Tỉnh; Bà Phạm Thị Tường Di – Phó Giám đốc Thư viện Tỉnh. Tham dự tập huấn tại các điểm cầu gồm lãnh đạo phòng Văn hoá - Thông tin, lãnh đạo Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thanh và cán bộ Thư viện 12/12 huyện, thành phố.

Lớp tập huấn được tổ chức bằng hình thức trực tuyến nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chương trình tập huấn gồm các nội dung: triển khai Luật Thư viện và các Thông tư, Nghị định, văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Thư viện do Ông Nguyễn Hữu Khanh – Phó phòng Quản lý Văn hoá - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai. Bà Phạm Thị Tường Di – Phó Giám đốc Thư viện Tỉnh triển khai Kế hoạch số 203/KH-UBND về tiếp tục hỗ trợ các điểm thư viện có tiếp nhận Dự án BMGF-VN trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2023; hướng dẫn tổ chức các hoạt động thư viện thích ứng linh hoạt, an toàn trong tình hình dịch Covid-19.

Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lĩnh vực thư viện, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thư viện cơ sở trong việc tổ chức các hoạt động phục vụ hiệu quả theo các Chương trình, Kế hoạch, Đề án phát triển Văn hóa đọc trong cộng đồng. Đồng thời, bồi dưỡng kỹ năng khai thác thông tin phục vụ người đọc, củng cố và phát triển hoạt động đọc sách tại cơ sở, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Một số hình ảnh:

Quang cảnh Lễ khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Thư viện cơ sở năm 2021

Ông Nguyễn Hữu Khanh – Phó trưởng phòng Quản lý Văn hoá - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về thư viện

Học viên tham gia chương trình tập huấn bằng hình thức trực tuyến

TIN VÀ ẢNH: VĂN TOÀN