Xuất bản thông tin

null Họp bình xét các hộ gia đình tiêu biểu đề nghị khen thưởng nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Họp bình xét các hộ gia đình tiêu biểu đề nghị khen thưởng nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2022

Căn cứ Kế hoạch số 1629/KH-SVHTTDL ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp về tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) năm 2022;

Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Phan Công Luận tại Công văn số 1513/VP-HC, ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Văn phòng HĐND&UBND huyện Tân Hồng, Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ năm 2022 trên địa bàn Huyện.

Ngày 15/6/2022, ông Dương Hoàng Long – Phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Hồng chủ trì, phối hợp với các ngành thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Huyện tiến hành họp xét các hộ gia đình tiêu biểu tham dự họp mặt tại Huyện và Tỉnh nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2022.

Sau khi thông qua các bảng thành tích, sơ lược quá trình phấn đấu của các hộ gia đình, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào thống nhất chọn 82 hộ gia đình đề nghị Ủy ban nhân dân Huyện khen thưởng. Hội đồng bình xét cấp huyện sẽ chọn ra 09 hộ gia đình tiêu biểu tham dự họp mặt tại Tỉnh trong thời gian tới (Tỉnh dự kiến tổ chức vào tháng 8/2022). Như vậy, số còn lại sẽ do Huyện khen là 73 hộ gia đình. Cấp Huyện tổ chức họp mặt vào ngày 27/6/2022.

Tin, ảnh: Đỗ Thị Thơm