Xuất bản thông tin

null Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Cục Thi hành án dân sự và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Cục Thi hành án dân sự và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Cục Thi hành án dân sự và Viện kiểm sát nhân dân trong công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp...

= = =

Nhằm bảo đảm thực hiện tốt, có hiệu quả công tác thi hành án dân sự, hành chính góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hơp pháp của các đương sự và người có liên quan; đảm bảo các bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật được đưa ra tổ chức thi hành triệt để theo quy định của pháp luật. Thời gian qua, trong quá trình tổ chức thi hành, Cục Thi hành án dân sự đã phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp thực hiện tốt nhiệm vụ của từng ngành và đạt được những kết quả đáng kể. Tuy nhiên, qua thực tiễn áp dụng pháp luật đối với công tác này vẫn còn phát sinh những vấn đề khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ kịp thời. Chính vì vậy, Cục Thi hành án dân sự và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp cùng thống nhất xây dựng Quy chế về quan hệ phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Chiều ngày 24/3/2022, tại Hội trường Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp, dưới sự đồng chủ trì của đồng chí Vũ Quang Hiện, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự và đồng chí Huỳnh Hồng Việt, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành lễ ký kết Quy chế phối hợp liên ngành giữa Viện kiểm sát nhân dân, Cơ quan Thi hành án dân sự trong công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn Tỉnh; tham dự lễ ký kết còn có đồng chí Bùi Văn Khanh, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, đại diện lãnh đạo một số phòng thuộc Cục Thi hành dân sự, lãnh đạo Chi cục thành phố Cao Lãnh và thành phố Sa Đéc, Lãnh đạo và công chức Phòng 8, Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Quang cảnh buổi lễ

 

Đồng chí Huỳnh Hồng Việt – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh phát biểu tại buổi lễ

 

Đồng chí Vũ Quang Hiện – Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự  phát biểu tại buổi lễ

 

Viện kiểm sát Tỉnh và Cục Thi hành án dân sự Tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ

 

Sau quá trình thảo luận, đóng góp, thống nhất ý kiến giữa 02 ngành Viện kiểm sát và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp, quy chế phối hợp liên ngành gồm 04 chương 16 điều, trong đó quy định về nguyên tắc, phương thức, nội dung phối hợp, công tác chỉ đạo quản lý và giải quyết những khó khăn, vướng mắc qua đó giúp cho mỗi đơn vị thuộc ngành Kiểm sát và Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của từng ngành trong thời gian tới.

 Quy chế này đã được Thủ trưởng hai ngành Viện kiểm sát nhân dân và Cơ quan Thi hành án dân sự nhất trí thông qua và có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh có trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả, thực chất quy chế này đến các đơn vị trực thuộc của mình ở cả hai cấp (Tỉnh – Huyện). Định kỳ hàng năm, Cơ quan Thi hành án dân sự chủ trì tổ chức đánh giá kết quả, hiệu quả của việc triển khai thực hiện quy chế. Căn cứ kết quả đánh giá, Cơ quan Thi hành án dân sự có trách nhiệm báo cáo cho Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân - Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự biết về công tác phối hợp trong thi hành án dân sự ở địa phương.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, Cơ quan Thi hành án dân sự và Viện kiểm sát có trách nhiệm tổng hợp để thông qua và thống nhất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn công tác của hai ngành./.

                                                                                                THANH SANG