Xuất bản thông tin

null Viện KSND tỉnh Đồng Tháp triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch kiểm tra năm 2023 của VKSNDTC

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Viện KSND tỉnh Đồng Tháp triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch kiểm tra năm 2023 của VKSNDTC

Vừa qua, Văn phòng VKSND Tỉnh đã tiến hành kiểm tra toàn diện một số đơn vị VKS cấp huyện...

= = =

 

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-VKS ngày 27/12/2022 của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao về kiểm tra của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023, VKSND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-VKS ngày 03/01/2023 về công tác kiểm tra của ngành Kiểm sát Đồng Tháp nhằm tổ chức triển khai thực hiện kịp thời có hiệu quả kế hoạch kiểm tra của Ngành kiểm sát nhân dân, theo đó, VKSND Đồng Tháp đã tiến hành kiểm tra toàn diện VKSND thành phố Hồng Ngự vào ngày 23/6/2023.

Vừa qua, ngày 26/9/2023, Văn phòng VKSND Tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 75/QĐ-VKS và Quyết định số 129/QĐ-VKS cùng ngày 22/8/2023 của Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp đối với VKSND huyện Thanh Bình, Đoàn kiểm tra do đồng chí Trần Huỳnh Bích Phượng, Phó Viện trưởng VKSND Tỉnh làm Trưởng đoàn và đại diện cán bộ các Phòng thuộc VKSND Tỉnh.

Quang cảnh buổi kiểm tra

Trên cơ sở báo cáo của đơn vị VKSND Thanh Bình, các thành viên trong Đoàn đã tiến hành kiểm tra, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến kế hoạch kiểm tra. Trong quá trình kiểm tra, thành viên Đoàn đã hướng dẫn, trao đổi những khó khăn, vướng mắc với cán bộ của đơn vị để thực hiện công tác tốt hơn trong thời gian tới. Qua thực tế kiểm tra Đoàn nhận thấy, VKSND huyện Thanh Bình đã kịp thời ban hành kế hoạch công tác số 01/KH-VKS ngày 18/01/2023 để triển khai Chỉ thị số 01/CT-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023; Kế hoạch công tác năm 2023 của VKSND Tỉnh; các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, của Ngành, của cấp ủy và Hội đồng nhân dân địa phương. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, phân công cán bộ, Kiểm sát viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đơn vị đã ban hành các quyết định, quy chế trong thực hiện nhiệm vụ như: Quy chế làm việc, Quy chế thực hiện dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công; Quy chế phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Bình.

Đơn vị thường xuyên theo dõi, rà soát, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch công tác năm 2023. Đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã thực hiện đạt, vượt một số chỉ tiêu của Ngành, điển hình: trong công thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố (vượt 01 kiến nghị); trực tiếp kiểm sát Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác thi hành án treo, cải tạo không giam giữ 10/10 xã, vượt 70%,... Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ và công tác xây dựng Đảng; tích cực viết tin bài đăng trên Trang Thông tin điện tử VKSND Tỉnh; việc sử dụng kinh phí, tài sản công đảm bảo theo quy định.

Đ/c Trần Huỳnh Bích Phượng – Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại kết luận tại buổi kiểm tra

 

Phát biểu kết thúc cuộc kiểm tra, đồng chí Trần Huỳnh Bích Phượng, Phó Viện trưởng – Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả đạt được của đơn vị trong thời gian qua và yêu cầu đơn vị khắc phục những thiếu sót, hạn chế Đoàn kiểm tra đã chỉ ra, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, đơn vị cần tiếp tục phấn đấu thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Ngành góp phần nâng cao kết quả công tác của ngành Kiểm sát Đồng Tháp.

Đ/c Trần Huỳnh Long – Viện trưởng VKSND huyện Thanh Bình phát biểu tại buổi kiểm tra

 

Thay mặt lãnh đạo VKSND huyện Thanh Bình, đồng chí Trần Huỳnh Long, Viện trưởng tiếp thu toàn bộ ý kiến của Đoàn kiểm tra và hứa sẽ chỉ đạo có giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót của đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2023./.

VPTH