Xuất bản thông tin

null Kết luận của thường trực Thành ủy về tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Kết luận của thường trực Thành ủy về tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022

Kết luận của thường trực thành ủy hồng ngự về tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị; nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồng Ngự...

= = =

Thực hiện Kế hoạch số 114-KH/TU ngày 02/6/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Hồng Ngự làm việc với Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồng Ngự việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Vào ngày 14/7/2022, Tổ công tác do đồng chí Lê Hùng Dũng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Tổ trưởng, cùng  8 thành viên tham gia tổ công tác gồm: đồng chí Lâm Phú Cần, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy; đồng chí Huỳnh Tú Linh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố và lãnh đạo các Ban ngành: Công an, Tài chính - Kế hoạch, Ủy ban kiểm tra, Ban Dân vận, Phòng Kinh tế, Văn phòng Thành ủy tham gia cùng đoàn công tác.

Đoàn công tác của Thành Ủy Hồng Ngự làm việc tại Viện KSND thành phố Hồng Ngự

Kết thúc buổi làm việc, tổ công tác đã đánh giá, nhận xét thống nhất với Báo cáo của Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố theo Kế hoạch số 114-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hồng Ngự, kết quả đạt được của Chi bộ Viện kiểm sát đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của chi bộ, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; 6 tháng cuối năm 2022 là thời gian thực hiện nhiệm vụ vượt chỉ tiêu đã đề ra. Sau các ý kiến của thành viên tổ làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lê Hùng Dũng kết luận, năm 2022 Chi ủy chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố đã tập trung lãnh, chỉ đạo tăng cường công tác xây dựng Đảng, tăng cường công tác chính trị tư tưởng, kịp thời tổ chức triển khai, quán triệt chỉ thị, nghị quyết. Coi trọng chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, thực hiện tốt chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung. Đã tổ chức thực hiện thành công giải pháp lãnh đạo trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt mô hình 7 không: “Không có người tạm giữ hình sự chuyển xử lý hành chính; không có án đình chỉ điều tra do bị can không phạm tội; không có án tòa tuyên không phạm tội; không có án trả điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; không có án hình sự, dân sự bị hủy sửa có lỗi của Kiểm sát viên; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo quá hạn, kéo dài; không có cán bộ vi phạm phải bị xử lý”. Vai trò lãnh, chỉ đạo của Chi ủy chi bộ tốt, không nghe dư luận phản ảnh, nội bộ đoàn kết cao, đã tạo được sự thống nhất về nhận thức và hành động cho cán bộ, đảng viên. Lãnh đạo nhiệm vụ chính trị tại địa phương đạt kết quả cao trong các mặt công tác; thẳng thắn, mạnh dạn trong kiến nghị vi phạm, kiến nghị phòng ngừa đối với các ngành hữu quan. Công tác kiểm sát xử lý tin báo, tố giác tội phạm kịp thời, nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Đồng chí Phó Bí thư đã chỉ đạo nhiệm vụ chính trị của Chi bộ trong thời gian tới là tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, phục vụ nhân dân. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực thành ủy, đồng chí Huỳnh Văn Chiếm- Bí thư Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồng Ngự đã cảm ơn sự quan tâm lãnh, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy địa phương, của Ban Thường vụ thành ủy và hứa với Đảng bộ Thành phố Hồng Ngự, Chi ủy chi bộ Viện kiểm sát sẽ tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm, có phẩm chất, đạo đức, tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực công tác, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân.

LÊ CHI - THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ