Xuất bản thông tin

null VKSND huyện Tháp Mười phát huy tốt vai trò trong lãnh đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

VKSND huyện Tháp Mười phát huy tốt vai trò trong lãnh đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ

Chi bộ VKSND huyện Tháp Mười sẽ nỗ lực vượt qua các khó khăn do dịch bệnh Covid-19, tiếp tục giữ vững phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”...

= = =

 

VKSND huyện Tháp Mười luôn xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt, quan trọng. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh sẽ tạo được khối đoàn kết thống nhất, phát huy được sức mạnh tập thể để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Tập thể VKSND huyện Tháp Mười

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, chi ủy chi bộ VKSND huyện Tháp Mười đã kịp thời triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, cụ thể hóa vào nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, tăng cường kiểm tra, giám sát; kết hợp phương thức mỗi cá nhân cam kết tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, chi bộ tổ chức thực hiện tự phê thường xuyên theo định kỳ mỗi quý 01 lần/01 đồng chí.

Phấn đấu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thấm nhuần và thực hiện nghiêm túc lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, lấy phương châm hoạt động của Ngành “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả” làm nền tảng. Cán bộ, kiểm sát viên luôn nêu cao tinh thần “cần kiệm liêm chính, chí công vô tư” trong công tác và trong cuộc sống, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng; thực hành tiết kiệm và chống lãng phí, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

VKSND và TAND huyện Tháp Mười báo cáo Ban Nội chính tỉnh Đồng Tháp

Thực hiện nghiêm việc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của Ngành phù hợp với năng lực, sở trường của từng đồng chí trong mỗi khâu công tác gắn với việc thực hiện nhiệm vụ đột phá hàng năm, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giải quyết công việc nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tập thể cán bộ, Kiểm sát viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, từ đó đem lại kết quả cao trong từng khâu công tác.

Chính nhờ vào sự phát huy tích cực của chi ủy chi bộ trong công tác xây dựng Đảng, thời gian qua chi bộ VKSND huyện Tháp Mười nhiều năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ, luôn tạo được khối đoàn kết thống nhất, phát huy được sức mạnh tập thể trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, kể cả trong thời điểm khó khăn nhất do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, căn cứ vào diễn biến của dịch bệnh Covid-19 và chỉ đạo của Ngành, của các cấp, VKSND huyện Tháp Mười luôn đổi mới, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành; đối với các chỉ tiêu luôn chủ động thực hiện, không phụ thuộc vào các yếu tố khách quan, đơn vị đã tích cực phối hợp liên ngành, chỉ đạo công chức, Kiểm sát viên xây dựng kế hoạch và thực hiện ngay khi có thể; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và hoạt động nghiệp vụ. Nhờ vậy, VKSND huyện Tháp Mười đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, các chỉ tiêu Quốc hội và Ngành giao đều đạt và vượt. Phối với với Cơ quan điều tra và Tòa án điều tra, truy tố, xét xử nhanh chóng những vụ án liên quan đến dịch bệnh Covid-19 góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid 19.

Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố luôn được quan tâm, đơn vị đã chủ động đề ra các biện pháp phối hợp với Cơ quan điều tra cùng cấp, bảo đảm các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố khi giải quyết đều có sự tham gia của Viện kiểm sát, tất cả các tố giác, tin báo về tội phạm mới phát sinh đều đề ra yêu cầu xác minh để Điều tra viên thực hiện, qua đó giúp Điều tra viên giải quyết nguồn tin đúng tiến độ, có chất lượng.

VKSND huyện Tháp Mười luôn tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra và tăng cường các biện pháp phòng chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Kiểm sát viên đã phối hợp chặt chẽ với Điều tra viên tiến hành lấy lời khai, hỏi cung đối với từng bị can và đảm bảo tất cả các vụ án mới khởi tố đều đề ra yêu cầu điều tra để Điều tra viên tiến hành các hoạt động đúng trọng tâm, đảm bảo chất lượng và thời hạn, từ đó các hoạt động điều tra đã đạt được nhiều kết quả tích cực, không xảy ra oan, sai và bỏ lọt tội phạm, người phạm tội. Lãnh đạo VKSND huyện Tháp Mười luôn chú trọng đổi mới, tăng cường các biện pháp trong thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, nhất là việc nâng cao chất lượng xét hỏi, tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp, đảm bảo mọi phiên tòa được tranh luận dân chủ, công khai, không giới hạn thời gian tranh luận.

Kiểm sát viên VKSND huyện Tháp Mười kiểm sát xét xử tại phiên tòa dân sự sơ thẩm

Ngoài ra, trong lĩnh vực dân sự, đơn vị đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm và đề ra nhiều giải pháp nhằm bảo đảm kiểm sát chặt chẽ việc tuân theo pháp luật của người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng trong các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính; tăng cường nâng cao chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa, phiên họp; kiểm sát chặt chẽ tất cả các bản án, quyết định của Tòa án.

Mối quan hệ phối hợp giữa đơn vị với các cơ quan hữu quan, đặc biệt là đối với các cơ quan tư pháp luôn được VKSND huyện Tháp Mười chú trọng, phát huy, kịp thời trao đổi, giải quyết những vụ án khó khăn, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Năm 2021 Liên ngành các cơ quan tư pháp huyện đã phối hợp chọn 07 vụ án trọng điểm, phối hợp tổ chức 06 phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm phục vụ yêu cầu tuyên truyền, đấu tranh trấn áp tội phạm và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Lễ ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án

Ngoài công tác chuyên môn, VKSND huyện Tháp Mười là một trong những đơn vị tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội; tham gia các chương trình văn hóa, thể thao với các đơn vị đóng trên địa bàn nhằm rèn luyện sức khỏe, giao lưu học hỏi, thắt chặt tinh thần đoàn kết, từ đó nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ giữa các đơn vị. Trong đợt dịch Covid-19, VKSND huyện Tháp Mười đã phát động cán bộ, công chức, người lao động toàn đơn vị ủng hộ quỹ phòng, chống Covid-19, tham gia nhắn tin ủng hộ chương trình “Toàn dân ủng hộ quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19”, tham gia lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn huyện và các chương trình hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh của địa phương. 

VKSND huyện Tháp Mười giao lưu bóng đá nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong thời gian tới, với sự đoàn kết, thống nhất và cố gắng phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên, chi bộ VKSND huyện Tháp Mười sẽ nỗ lực vượt qua các khó khăn do dịch bệnh Covid-19, tiếp tục giữ vững phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

                                                                                     Văn Sáng