Xuất bản thông tin

null Kiểm tra toàn diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Kiểm tra toàn diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành

Ngày 27/6/2022 của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Đồng Tháp về việc kiểm tra toàn diện VKSND huyện Châu Thành...

= = =

Căn cứ Kế hoạch số 55/KH-VKS ngày 27/6/2022; Quyết định số 106/QĐ-VKS ngày 27/6/2022 của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Đồng Tháp về việc kiểm tra toàn diện VKSND huyện Châu Thành. Sáng ngày 20/7/2022, Đoàn kiểm tra VKSND Tỉnh, do đồng chí Huỳnh Hồng Việt, Phó Viện trưởng – Trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra VKSND huyện Châu Thành.

 

Đ/c Huỳnh Thế Phục, Chánh Văn phòng VKSND Tỉnh công bố Quyết định kiểm tra

 

Trên cơ sở báo cáo của VKSND huyện Châu Thành, các thành viên trong Đoàn đã tiến hành kiểm tra, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm tra. Qua kiểm tra nhận thấy, VKSND huyện Chậu Thành đã triển khai kịp thời Chỉ thị số 01/CT-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022; Kế hoạch công tác năm 2022 của VKSND Tỉnh; các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, của Ngành, của cấp ủy và Hội đồng nhân dân địa phương; đã kịp thời xây dựng và triển khai thực hiện cụ thể vào các kế hoạch, chương trình công tác năm; thường xuyên theo dõi, kiểm tra rà soát, đôn đốc thực hiện kế hoạch công tác, một số chỉ tiêu nghiệp vụ cơ bản đạt và vượt so với Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá công tác nghiệp vụ của Ngành đề ra; công tác quản lý, chỉ đạo điều hanh cũng được quan tâm; việc sử dụng kinh phí, tài sản công đảm bảo theo quy định.

Phát biểu kết thúc cuộc kiểm tra, đồng chí Huỳnh Hồng Việt, Phó Viện trưởng – Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của đơn vị trong thời gian qua và yêu cầu đơn vị khắc phục những thiếu sót, hạn chế Đoàn kiểm tra đã chỉ ra, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, đơn vị cần tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt hơn trong công tác quản lý điều hành và công tác chuyên môn nghiệp vụ, nhất là công tác chuyển đổi vị trí công tác.

 

Đ/c Huỳnh Hồng Việt, Phó Viện trưởng VKSND – Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại cuộc kiểm tra

 

Thay mặt lãnh đạo VKSND huyện Châu Thành, đồng chí Đặng Kim Dung, Viện trưởng tiếp thu toàn bộ ý kiến của Đoàn kiểm tra và hứa sẽ chỉ đạo khắc phục những hạn chế, thiếu sót của đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2022./.

Đ/c Đặng Kim Dung, Viện trưởng VKSND huyện Châu Thành phát biểu tại cuộc kiểm tra

 

VPTH