Xuất bản thông tin

null Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp gặp gỡ,  đối thoại với công chức, người lao động trong ngành

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp gặp gỡ,  đối thoại với công chức, người lao động trong ngành

Sáng ngày 14/9/2022, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Tỉnh đã có buổi đối thoại với công chức, người lao động Viện kiểm sát hai cấp kiểm sát bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến...

= = =

Góp phần thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 86/QĐ-VKS ngày 21 tháng 11 năm 2016 của Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp; sáng ngày 14/9/2022, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Tỉnh đã có buổi đối thoại với công chức, người lao động Viện kiểm sát hai cấp kiểm sát bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến kết nối điểm cầu VKSND Tỉnh với 12 điểm cầu VKSND huyện, thành phố trực thuộc.

Ảnh: Quang cảnh buổi đối thoại

Hoạt động đối thoại được duy trì hằng năm để lãnh đạo VKSND Tỉnh có dịp nắm bắt kiến nghị, đề xuất của công chức và người lao động liên quan đến: Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Ban cán sự đảng và lãnh đạo VKSND Tỉnh; công tác quản lý tài chính, tài sản công; công tác tổ chức cán bộ (quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, luân chuyển, điều động và thực hiện chế độ chính sách); công tác thi đua, khen thưởng; công tác phối hợp (giữa các đơn vị trong Ngành cũng như các cơ quan hữu quan, nhất là các cơ quan tư pháp); công tác hướng dẫn nghiệp vụ, trả lời thỉnh thị của các đơn vị thuộc VKSND Tỉnh; tâm tư, nguyện vọng của công chức, người lao động.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Viện trưởng VKSND Tỉnh đối thoại với công chức và người lao động Viện kiểm sát hai cấp

Với tinh thần phát huy dân chủ và trách nhiệm, thẳng thắn trao đổi, chia sẽ những khó khăn, thuận lợi trong công tác chuyên môn, góp ý xây dựng Ngành, đơn vị, tại buổi đối thoại có 07 lượt ý kiến tham gia đối thoại của công chức và người lao động liên quan các nội dung như: Trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác; công tác tổ chức cán bộ; mối quan hệ đối với cơ quan tiến hành tố tụng; việc thực hiện chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; kế hoạch tổ chức các hội nghị chuyên đề; chế độ, chính sách cho người lao động,…

Công chức đối thoại với Viện trưởng VKSND Tỉnh

Sau khi nghe các ý kiến của công chức, người lao động, đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Viện trưởng VKSND Tỉnh thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện trực tiếp giải đáp những câu hỏi, vấn đề công chức, người lao động đặt ra và định hướng tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ trên từng lĩnh vực, cũng như quan tâm đến tâm tư nguyện vọng của công chức, người lao động. Đồng chí nêu rõ hoạt động đối thoại sẽ tiếp tục duy trì để nắm rõ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của Lãnh đạo Viện; thể hiện tính dân chủ, công khai, gặp gỡ, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của người đứng đầu đơn vị, công chức, người lao động hai cấp kiểm sát, qua đó đề ra chủ trương, kế hoạch phù hợp, khả thi hướng đến xây dựng Ngành ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiêm vụ của Ngành đề ra và phục vụ yêu cầu chính trị tại địa phương trong tình hình mới.

Trên cơ sở đó, đồng chí Viện trưởng VKSND Tỉnh mong rằng công chức, người lao động tiếp tục có những ý kiến đóng góp, trao đổi với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm xây dựng Ngành và chia sẽ những khó khăn của Ngành để từng bước khắc phục, an tâm công tác, gắn bó với Ngành, với nghề, đoàn kết để thời gian tới đạt nhiều thành tích nổi bật hơn, từ đó góp phần vào thành tích chung của cơ quan, đơn vị./.

Một số hình ảnh của buổi đối thoại:

 

Băng Tâm - Văn phòng tổng hợp VKSND Tỉnh