Xuất bản thông tin

null Văn phòng tổng hợp VKSND Tỉnh họp giao ban định kỳ tháng 12.2022

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Văn phòng tổng hợp VKSND Tỉnh họp giao ban định kỳ tháng 12.2022

Sáng ngày 13/12/2022, tại phòng họp VKSND Tỉnh, Văn phòng tổng hợp họp lệ định kỳ tháng 12.2022...

= = =

       Buổi họp do đồng chí Huỳnh Thế Phục – Chánh Văn phòng, cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thuộc Văn phòng tổng hợp.

Quang cảnh buổi họp

Tại buổi họp đồng chí Chánh Văn phòng đã triển khai một số văn bản của Ngành, địa phương; trình bày báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Văn phòng tổng hợp tháng 11.2022. Theo đó, trong tháng 11, đơn vị đã tham mưu hoàn thành các nhiệm vụ như: tổng kết việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ theo yêu cầu của Nghị quyết 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác tư pháp, Hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ được ban hành kèm theo Quyết định 139/QĐ-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao; phục vụ công tác giám sát Hội đồng nhân dân Tỉnh; hoàn thành các báo cáo những nhiệm vụ trọng tâm, đột phát, những khó khăn, vướng mắc, thỉnh thị, hướng dẫn và trả lời thỉnh thị; báo cáo của Viện trưởng VKSND tỉnh về công tác kiểm sát tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X; tham mưu Hội đồng Thi đua, khen thưởng xét, đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2022, xét khen thưởng trong các phong trào thi đua chuyên đề; chuẩn bị hồ sơ làm việc với Đoàn kiểm tra VKSND tối cao về việc kiểm tra hiện trạng cơ sở nhà, đất VKSND huyện Châu Thành, huyện Hồng Ngự; kiểm tra tiến độ thi công công trình xây dựng trụ sở VKSND huyện Tam Nông; báo cáo kết quả mua sắm tài sản công năm 2022, báo cáo thanh lý tài sản của VKSND Tỉnh; báo cáo về việc xác định giá trị đất của trụ sở mới VKSND huyện Châu Thành; kiểm tra chứng từ Quý 3/2022 của VKSND cấp huyên; tổng hợp các loại báo cáo thông kê nghiệp vụ, thống kê liên ngành; chấm điểm Bộ chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin.

Buổi họp cũng nhận được nhiều ý kiến của cán bộ, công chức, người lao động xung quanh các nội dung thuộc trách nhiệm tham mưu của đơn vị như: tình hình kinh phí chi đào tạo các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trong năm 2022; dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ của VKSND Tỉnh; tình hình giải ngân vốn xây dựng trụ sở VKSND huyện Tam Nông;…

Kết luận buổi họp, đồng chí Huỳnh Thế Phục - Chánh Văn phòng VKSND Tỉnh định hướng, yêu cầu các bộ phận thuộc Văn phòng tổng hợp tập trung thực hiện các phần việc trọng tâm trong tháng 12.2022, như xây dựng báo cáo tổng kết công tác kiểm sát, công tác thi đua khen thưởng năm 2022, chuẩn bị tài liệu, videoclip tổ chức hội nghị tổng kết ngành Kiểm sát Đồng Tháp; thực hiện tổng kết Khối thi đua số 6; hoàn tất công tác giải ngân vốn xây dựng trụ sở VKSND huyện Tam Nông; định hướng thực hiện nâng cao điểm số Bộ chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong năm 2023 ngay từ đầu năm; chú ý công tác vệ sinh khuôn viên cơ quan đảm bảo vẻ mỹ quan nhân dịp nghỉ Tết Dương lịch và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023./.

Thanh Sang