Xuất bản thông tin

null Kiến nghị phòng ngừa vi phạm trong lĩnh vực công chứng, chứng thực

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Kiến nghị phòng ngừa vi phạm trong lĩnh vực công chứng, chứng thực

Hoạt động công chứng, chứng thực đã mang lại hiệu quả rõ rệt, tuy nhiên việc thực hiện chứng thực còn để xảy ra sai sót cần khắc phục

= = = = =

Thông qua hoạt động công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, công tác giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát nhân dân và thống kê những vụ án dân sự có liên quan đến việc công chứng, chứng thực từ năm 2019 đến năm 2021, tổng số vụ án dân sự thụ lý là 442 vụ, trong đó số vụ án thụ lý tranh chấp về hôn nhân gia đình, tranh chấp về hợp đồng dân sự, đất đai có thủ tục pháp lý, tài liệu, chứng cứ liên quan đến công chứng, chứng thực là 210 vụ, chiếm tỷ lệ 47,5 %.

ảnh minh hoạ

Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Hồng nhận thấy: Hoạt động công chứng, chứng thực đã mang lại hiệu quả rõ rệt, nâng cao sự an toàn pháp lý cho các giao dịch, hợp đồng; góp phần phòng ngừa các vi phạm pháp luật trong các quan hệ giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại. Các giao dịch, hợp đồng được xác lập có thực hiện công chứng, chứng thực không chỉ là một thủ tục hành chính mà còn đảm bảo tính chính xác, đúng luật, hồ sơ văn bản công chứng, chứng thực được lưu giữ đầy đủ, lâu dài và có tính pháp lý. Đảm bảo khi có yêu cầu về cung cấp tài liệu, chứng cứ có liên quan đến công chứng, chứng thực trên địa bàn huyện Tân Hồng đều được cung cấp tương đối đầy đủ và chính xác; góp phần giải quyết nhanh, chính xác và có căn cứ các vụ việc dân sự nói chung.

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm sát giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền, Viện kiểm sát phát hiện những trường hợp công chức tư pháp của UBND xã, thị trấn thực hiện chứng thực còn để xảy ra sai sót, vi phạm như: Công chức tư pháp xã thực hiện chứng thực đã bỏ qua quy định về chứng thực giấy ủy quyền là phải có mặt cả bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền, dẫn đến việc thực hiện chứng thực không có mặt bên ủy quyền;  công chức tư pháp làm công tác chứng thực đã không kiểm tra chính xác thông tin của các bên yêu cầu chứng thực, dẫn đến việc thực hiện chứng thực không đúng quy định.

Từ tình hình nêu trên, đã đặt ra cho Viện kiểm sát và Tòa án, nhiều khó khăn trong quá trình kiểm sát và giải quyết vụ án, nếu quá tin tưởng vào chữ ký xác nhận trên các văn bản công chứng, chứng thực mà không xem xét đến trình tự, thủ tục thực hiện công chứng, chứng thực sẽ rất dễ dẫn đến những quyết định sai lầm đến mức phải bị cấp phúc thẩm huỷ hoặc sửa án. Nguyên nhân dẫn đến những thiếu sót, vi phạm trong công chứng, chứng thực xuất phát từ những nguyên nhân như:

- Cán bộ thực hiện việc công chứng, chứng thực vì nễ nang người đến yêu cầu công chứng, chứng thực do người yêu cầu công chứng, chứng thực là người có mối quan hệ quen biết. Nên không tuân thủ đúng trình tự, thủ tục công chứng, chứng thực, dẫn đến khi có tranh chấp xảy ra thì văn bản được công chứng, chứng thực không còn là một chứng cứ phản ánh đúng sự thật khách quan của vụ án.

- Thực tế còn cho thấy, cũng có những bất cập trong hoạt động công chứng, chứng thực không phải do yếu tố chủ quan từ công chứng viên mà do thiếu sự liên kết, chia sẻ thông tin đồng bộ về giao dịch bất động sản, đăng ký giao dịch bảo đảm. Do vậy, từng có trường hợp một căn nhà đem bán cho hai người, mang đi công chứng hợp đồng tại hai tổ chức hành nghề công chứng khác nhau; một tài sản đem thế chấp, bảo lãnh ở nhiều người, nhiều nơi; người đã chết nhưng vẫn “giao dịch”; công chứng cho người có tài sản đã bị cưỡng chế, kê biên, bán đấu giá. Chưa kể, mức xử phạt các vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp hiện nay quá nhẹ nên nhiều người sẵn sàng bỏ tiền nộp phạt rồi tiếp tục vi phạm.

- Công chức tư pháp thực hiện công chứng, chứng thực còn xem nhẹ lĩnh vực này, chưa làm hết trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ công chứng, chứng thực nên   còn để xảy ra sai sót trong quy trình công chứng, chứng thực…

Vì vậy, để hạn chế tình trạng sai sót trong lĩnh vực công chứng, chứng thực; Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tân Hồng kiến nghị đồng chí Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng thực hiện các giải pháp như sau:

- Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng cần có biện pháp chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời đối với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn, tăng cường kiểm tra đột xuất, nhằm ngăn chặn các sai sót có liên quan đến lĩnh vực công chứng, chứng thực; tăng cường tập huấn chuyên môn cho công chức tư pháp thực hiện công chứng, chứng thực; nghiên cứu xây dựng kênh liên kết, chia sẻ thông tin đồng bộ về giao dịch bất động sản, đăng ký giao dịch bảo đảm.

- Phổ biến các quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch như Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ, Thông tư số 01/2020/TT-BTP, ngày 03/3/2020 của Bộ Tư Pháp.

                              

                           Duy Trường, Viện KSND huyện Tân Hồng