Xuất bản thông tin

null Cụm thi đua số 10 ngành kiểm sát tổ chức Hội nghị trù bị tổng kết phong trào thi đua năm 2023

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Cụm thi đua số 10 ngành kiểm sát tổ chức Hội nghị trù bị tổng kết phong trào thi đua năm 2023

Cụm thi đua số 10 gồm Viện KSND các tỉnh Đồng Tháp, Trà Vinh, Vĩnh Long, Tiền Giang, Bến Tre, Long An vừa tổ chức Hội nghị trù bị...

= = =

 

          Căn cứ Quy chế phối hợp số 02 ngày 30/6/2022 của Cụm Thi đua số 10 và thực hiện Công văn số 4800/VKSTC-V16 ngày 07/11/2023 của Viện KSND tối cao về hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023. Chiều ngày 28/11/2023, tại Viện KSND tỉnh Đồng Tháp (đơn vị Cụm trưởng năm 2023), Cụm thi đua số 10 ngành Kiểm sát nhân dân (gồm Viện KSND các tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long, Tiền Giang, Bến Tre, Long An) đã tổ chức Hội nghị trù bị tổng kết phong trào thi đua năm 2023.

          Đến dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Lãnh đạo viện, Chánh Văn phòng và công chức được phân công nhiệm vụ thi đua của các đơn vị.

Toàn cảnh Hội nghị

 

          Năm 2023, công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị tiếp tục được đổi mới, bám sát nhiệm vụ công tác chuyên môn, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Với chủ đề “Đoàn kết, gương mẫu, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023”, Cụm thi đua số 10 đã phát động các phong trào thi đua: “Ngành Kiểm sát nhân dân thi đua rèn luyện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh", “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2025"; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”... 100% đơn vị trong Cụm đăng ký, phát động, triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động. Các phong trào thi đua ngắn hạn, thi đua chuyên đề với nội dung phong phú, sáng tạo, hiệu quả gắn với nhiệm vụ chuyên môn nhằm góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

          Tại Hội nghị đ/c Huỳnh Thế Phục - Chánh Văn phòng Viện KSND tỉnh Đồng tháp (Cụm trưởng) đã thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện bảng tiêu chí chấm điểm xếp loại thi đua khen thưởng năm 2023 của các đơn vị và có biểu đồ minh họa làm căn tính điểm của từng đơn vị.

 

          Bên cạnh đó, căn cứ vào tình hình thực tiễn, các đơn vị đã phát động phong trào thi đua với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; nội dung thi đua bám sát vào nhiệm vụ chính trị của Ngành, thu hút đông đảo công chức, người lao động tham gia. Đồng thời nghiên cứu, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu của Quốc hội, của Ngành giao nhiệm vụ năm 2023 được các đơn vị triển khai thực hiện đem lại lại kết quả đáng kể, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

                Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2023, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện có hiệu quả công tác thi đua khen thưởng trong thời gian tới. Trên cơ sở thảo luận, đánh giá của các thành viên trong Cụm, Cụm thi đua số 10 đã tiến hành lấy ý kiến bình xét các danh hiệu thi đua năm 2023, dựa trên cơ sở kết quả bảng tiêu chí chấm điểm đề nghị suy tôn danh hiệu “Cờ thi đua Chính phủ”, “Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân” và “Tập thể lao động xuất sắc”.

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị

 

          Kết luận và bế mạc tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hồng – Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp – Cụm trưởng Cụm Thi đua số 10 phát biểu: Tại Hội nghị trù bị, Cụm thi đua số 10 có nhiệm vụ quan trọng là đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm 2023 để chuẩn bị công tác tổng kết của Cụm, định hướng những nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm 2024, chia sẻ, thảo luận những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất những giải pháp để công tác thi đua, khen thưởng của Cụm ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả và nâng cao chất lượng hơn nữa trong thời gian tới. Đồng thời, thống nhất đánh giá, suy tôn đơn vị được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”, “Cờ thi đua của ngành KSND" năm 2023; Lựa chọn, đề cử Cụm trưởng và Cụm phó của năm 2024”. Kết quả, trong năm công tác, các đơn vị trong Cụm đạt nhiều thành tích nổi bật, góp phần kiềm chế tội phạm và vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại mỗi địa phương. Việc bình xét thi đua thực chất, đảm bảo tính dân chủ, công khai, đúng quy trình; khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích và mang tính chất kịp thời. 

Đồng chí Nguyễn Văn Hồng – Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp –

Cụm trưởng Cụm Thi đua số 10 phát biểu bế mạc Hội nghị.

 

ột số hình ảnh Lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua số 10 và các cán bộ làm

công tác thi đua,khen thưởng chụp ảnh lưu niệm

Minh Triết - Văn phòng tổng hợp