Xuất bản thông tin

null Khối thi đua Các cơ quan nội chính tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Khối thi đua Các cơ quan nội chính tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng

Ngày 20/7/2022 tại Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh, Khối Thi đua số 6 đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022

= = =

Thực hiện Quyết định số 157/QĐ-KTĐS6 ngày 22/3/2022 về việc ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Khối Thi đua số 6 của các cơ quan Nội chính Tỉnh năm 2022 và Công văn số 1224/SNV-TĐKT ngày 31/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp về việc hướng dẫn sơ kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022; vào chiều ngày 20/7/2022 tại Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh, Khối Thi đua số 6 đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022.


Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị sơ kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 của Khối Thi đua số 6

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Ngô Tổng Trưởng, Thư ký Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Tỉnh, Trưởng Phòng Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ phụ trách Khối Nội chính. Tham dự Hội nghị gồm đại diện công chức phụ trách Khối Nội chính thuộc Phòng Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo và công chức làm công tác thi đua, khen thưởng của 08 cơ quan, đơn vị thành viên Khối thi đua số 6 là Cục Thi hành án dân sự (Trưởng khối năm 2022), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh (Khối phó năm 2022), Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh, Tòa án nhân dân Tỉnh, Công an Tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, Sở Tư pháp và Thanh tra Tỉnh.

Ảnh: Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh tham dự Hội nghị sơ kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 của Khối Thi đua số 6

Hội nghị đã thông qua dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Khối Thi đua số 6. Trong 6 tháng đầu năm 2022, phong trào thi đua của các đơn vị thuộc Khối Nội chính được tổ chức kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả; các đơn vị đã tổ chức phát động thi đua, ký giao ước thi đua; đề ra nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng đơn vị. Đặc biệt, các tập thể, cá nhân trong Khối thi đua đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác, từ đó phong trào thi đua trong Khối tiếp tục có những chuyển biến tích cực, phát huy hiệu quả trên các hoạt động của Ngành, động viên khuyến khích cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động hăng hái thi đua làm việc, có nhiều sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác, góp phần giữ vững ổn định và trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Trong quá trình tổ chức thực hiện phong trào thi đua, Khối Nội chính luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo kịp thời của Ủy ban nhân dân Tỉnh, cấp bộ, ngành, sự theo dõi, hướng dẫn của cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Tỉnh (Sở Nội vụ), sự phối hợp của các ban ngành có liên quan nên công tác thi đua ngày càng có chiều sâu và thiết thực, chất lượng hơn.

Tại hội nghị, các đơn vị thành viên của Khối Thi đua đã thảo luận và thống nhất định hướng thực hiện phong trào thi đua “Chung tay, gắn kết hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức và người lao động” của Khối Thi đua số 6 trong năm 2022 và tổ chức hội thao chào mừng kỷ niệm ngày Cách mạng Tháng 8 thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022) để tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích dành cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị thành viên trong Khối thi đua số 6 có dịp giao lưu, luyện tập thể dục thể thao, nâng cao tinh thần đoàn kết, đồng thời thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước được phát huy sâu rộng trong từng đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ngô Tổng Trưởng, Thư ký Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Tỉnh, Trưởng Phòng Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ ghi nhận và biểu dương kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2022 của Khối Thi đua số 6, đề nghị các thành viên của Khối Thi đua quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; tích cực thi đua góp phần chung vào thành tích của Tỉnh trong hoạt động thi đua của các tỉnh Tây Nam Bộ (tỉnh Đồng Tháp là Cụm trưởng năm 2022); hưởng ứng, lập thành tích trong các phong trào thi đua do Ủy ban nhân dân Tỉnh phát động, đặc biệt là phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập tỉnh Đồng Tháp; chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khanh, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự- Trưởng khối thay mặt Khối Thi đua số 6 tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ngô Tổng Trưởng, đồng thời đề nghị thành viên trong Khối Nội chính tiếp tục nâng cao nhận thức tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng và các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Băng Tâm