Xuất bản thông tin

null Viện KSND huyện Tân Hồng trực tiếp kiểm sát nhà tạm giữ Công an huyện Quý I/2023

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Viện KSND huyện Tân Hồng trực tiếp kiểm sát nhà tạm giữ Công an huyện Quý I/2023

Định kỳ đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra trực tiếp các buồng giam giữ, gặp và hỏi những người đang bị tạm giam, người chấp hành án phạt tù và kiểm tra bếp ăn...

= = =

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023, vừa qua Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Hồng tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành hình phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện Tân Hồng Quý I năm 2023. Đoàn kiểm sát do đồng chí Võ Văn Hiền Nhỏ, Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn, đồng chí Bùi Minh Hậu, Kiểm sát viên là thành viên.

Đoàn kiểm sát công bố Quyết định kiểm sát

 

Tại thời điểm kiểm tra có 02 người bị tạm giữ, 27 người bị tạm giam, 03 phạm nhân đang chấp hành án tại Nhà tạm giữ. Sau khi nghe báo cáo, đoàn đã kiểm tra hồ sơ, sổ sách; trực tiếp kiểm tra các buồng tạm giữ, buồng tạm giam, buồng quản lý phạm nhân, gặp và hỏi những người đang bị tạm giam, người chấp hành án phạt tù và tiến hành kiểm tra bếp ăn tại Nhà tạm giữ.

Kiểm tra buồng tạm giam

 

Kết quả kiểm sát cho thấy: Nhà tạm giữ Công an huyện đã thực hiện tốt các quy định trong công tác quản lý, theo dõi, giám sát người bị tạm giữ, tạm giam, người chấp hành án phạt tù; không có người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân nào bị xâm phạm về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đoàn cũng đã chỉ ra một số tồn tại, thiếu sót và yêu cầu Nhà tạm giữ, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện phát huy những ưu điểm, khắc phục tồn tại để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác trong thời gian tới./.

                                                        Duy Trường, Viện KSND huyện Tân Hồng