Xuất bản thông tin

null Viện KSND huyện Hồng Ngự tiến hành trực tiếp kiểm sát tại 05 Công an và UBND cấp xã

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Viện KSND huyện Hồng Ngự tiến hành trực tiếp kiểm sát tại 05 Công an và UBND cấp xã

Đoàn kiểm sát do đồng chí Phạm Châu Phong - Viện trưởng làm trưởng đoàn tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và thi hành án hình sự...

= = =

 

          Vào các ngày 12 và 13/5/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hồng  Ngự  tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và thi hành án hình sự tại Công an và Ủy ban nhân dân xã Long Khánh A, B xã Long Thuận và xã Phú Thuận A, B.

          Đoàn kiểm sát do đồng chí Phạm Châu Phong - Viện trưởng làm trưởng đoàn, đồng chí Trần Thanh Tùng- Phó Viện trưởng cùng các Kiểm sát viên, đồng thời có sự tham gia của đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra.

VKSND huyện Hồng Ngự kiểm sát trực tiếp tại Công an và UBND cấp xã

 

          Qua công tác kiểm sát trực tiếp tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, những ưu điểm của Công an cấp xã đã đạt được như đã phân công cán bộ trực ban để tiếp nhận đầy đủ mọi nguồn tin về tội phạm; việc tiếp nhận được lập biên bản; sau khi tiếp nhận đã tiến hành phân loại và xử lý theo đúng quy định Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2021; Thông tư liên tịch số 01/2017 ngày 29/12/2017; Thông tư liên tịch số 01/2021 ngày 29/11/2021, quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

          Đối với các hồ sơ thi hành án treo..được lập đúng theo quy trình, thủ tục, riêng biệt cho từng bị án và việc lập hồ sơ đảm bảo đúng theo quy định pháp luật

          Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm Đoàn kiểm sát đã phát hiện những vi phạm, tồn tại Công an cấp xã như: Sử dụng không đúng mẫu Sổ theo dõi tiếp nhận, phân loại nguồn tin về tội phạm theo mẫu số 294 BH kèm theo Thông tư số 119/2021/TT-BCA ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Bộ Công an quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự, Một số hồ sơ phát hiện có dấu hiệu tội phạm nên chuyển đến Công an huyện xác minh, xử lý nhưng không có biên bản giao nhận hồ sơ hoặc trong sổ thụ lý không thể hiện việc ký nhận giao hồ sơ; đối với UBND cấp xã: không có Quyết định phân công người trực tiếp giám sát giáo dục,  Bản nhận xét của người chấp hành án nhận xét không đúng trình tự thời gian …Trên cơ sở những vi phạm đã phát hiện trong quá trình trực tiếp kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã chỉ ra thiếu sót nêu trên và yêu cầu Công an và UBND cấp xã kịp thời khắc phục. Đại diện đơn vị được kiểm sát đã ghi nhận và tiếp thu toàn bộ ý kiến về thiếu sót mà Đoàn Kiểm sát đã nêu ra và sẽ khắc phục, bổ sung kịp thời theo đúng quy định pháp luật.

                                                                                        

 Quyên-VKS H.Hồng Ngự