Xuất bản thông tin

null Kiểm sát trực tiếp Trại giam Cao Lãnh- Cục C10, Bộ Công an

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Kiểm sát trực tiếp Trại giam Cao Lãnh- Cục C10, Bộ Công an

Đồng chí Huỳnh Hồng Việt, Phó viện trưởng làm trưởng đoàn đã công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp tại Trại giam Cao Lãnh theo định kỳ...

= = = 

Vừa qua, Thực hiện kế hoạch công tác năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Quyết định số 144/QĐ-VKSĐT-P8 ngày 03/10/2022 về Trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại Trại giam Cao Lãnh- Cục C10- Bộ Công an. Ngày 20/10/2022 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp do Đồng chí Huỳnh Hồng Việt, Phó viện trưởng làm trưởng đoàn đã công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp tại Trại giam Cao Lãnh theo định kỳ từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/9/2022.

Sau khi nghe đồng chí đại tá Nguyễn Văn Kiệt- Giám thị Trại giam Cao Lãnh báo cáo kết quả công tác trong kỳ. Đoàn đã trực tiếp nghiên cứu sổ sách, các báo cáo, văn bản, tài liệu và hồ sơ liên quan đến công tác quản lý, giáo dục và thực hiện chế độ đối với phạm nhân, ...trực tiếp kiểm tra tại các phân trại, buồng giam của Trại giam Cao Lãnh, gặp và làm việc với phạm nhân.

Hình ảnh đoàn làm việc tại Trại giam Cao Lãnh

Nhìn chung, Trại giam Cao Lãnh có sự phối hợp nhịp nhàng các cơ quan hữu quan như Tòa án nhân dân, Thi hành án dân sự, Công an địa phương… trong thực hiện nhiệm vụ. Trong công tác quản lý, giáo dục đối với người đang chấp hành án phạt tù, Trại giam Cao Lãnh thực hiện nghiêm các chế độ, chính sách, đảm bảo đầy đủ nghĩa vụ và quyền lợi của người đang chấp hành án phạt tù theo quy định pháp luật. Đoàn kiểm sát yêu cầu Trại giam Cao Lãnh phát huy những ưu điểm đạt được, đồng thời có biện pháp phòng ngừa những biểu hiện tiêu cực nếu có trong thời gian tới./.

Thanh Huyền-P8