Xuất bản thông tin

null Trực tiếp kiểm sát việc Thi hành án hình sự tại cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Châu Thành

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Trực tiếp kiểm sát việc Thi hành án hình sự tại cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Châu Thành

Viện KSND kiểm sát trực tiếp về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan Thi hành án hình sự trong thi hành án hình sự trên địa bàn huyện Châu Thành...

= = =

Ngày 27/7/2022 Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành  trực tiếp kiểm sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan Thi hành án hình sự trong thi hành án hình sự trên địa bàn huyện Châu Thành. Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành do Ông Phạm Văn Bảy- Phó Viện trưởng huyện cùng ông Phạm Công Tùng - KSV tiến hành kiểm sát.

         

Kiểm sát trực tiếp tại Cơ quan THAHS công an Huyện

          Qua công tác kiểm sát nhận thấy Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ như :

          Khi tiếp nhận các Bản án, Quyết định về thi hành án hình sự mà Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện có trách nhiệm quản lý, thụ lý đã kịp thời vào sổ theo dõi và lập hồ sơ thi hành án hình sự… rồi chuyển giao cho UBND cấp xã (qua Công an cấp xã nhận). Hướng dẫn Công an cấp xã làm tham mưu cho UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ thi hành án hình sự tại cộng đồng trên địa bàn mình quản lý theo như quy định của Luật thi hành án hình sự năm 2019.

Những ngày Lễ (30/4 và Tết Nguyên đán) Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện đều có Công văn gửi UBND cấp xã xem xét và lập hồ sơ giảm án và rút ngắn thời gian thử thách cho các bị án theo như quy định bàn giao hồ sơ cho Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện cấp giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù cho các bị án theo như quy định.

Hằng tuần, tháng, quý, năm Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện đều có báo cáo gửi về Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh theo quy định của Thông tư số 66/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019 của Bộ Công an./.

Trong thời gian tới đề nghị Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Châu Thành tiếp tục phát huy ưu điểm nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Công Tùng – VKSND huyện Châu Thành