Xuất bản thông tin

null Ban cán sự đảng Viện KSND tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp đánh giá kết quả công tác 06 tháng đầu năm 2023

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Ban cán sự đảng Viện KSND tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp đánh giá kết quả công tác 06 tháng đầu năm 2023

Ngày 19/7/2023, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp đánh giá kết quả công tác 06 tháng đầu năm 2023...

= = =

Thực hiện Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định thi hành Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Tỉnh ủy về việc họp định kỳ của Ban cán sự đảng, ngày 19/7/2023, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp đánh giá kết quả công tác 06 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023.

Đến dự, chỉ đạo cuộc họp có đồng chí Đinh Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và đại diện các Ban đảng thuộc Tỉnh ủy.

Toàn cảnh cuộc họp

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Quốc Hùng - Phó Viện trưởng, Ủy viên Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp thông qua báo cáo kết quả công tác 06 tháng đầu năm, tập thể Ban cán sự đảng thảo luận, thống nhất những ưu điểm, hạn chế đã nêu trong báo cáo, đồng thời đề ra nhiều giải pháp để tổ chức thực hiện khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thời gian tới.

Đồng chí Đinh Văn Dũng đánh giá cao kết quả công tác 06 tháng đầu năm của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp, nhất là công tác triển khai, quán triệt kịp thời các chủ trương, chính sách của Tỉnh ủy và Ngành cấp trên; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ, tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm đạt và vượt cao so với chỉ tiêu được giao, xây dựng đội ngũ công chức vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ….Thống nhất với phương hướng, giải pháp thực hiện trong thời gian tới nhằm sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, phục vụ tốt tình hình chính trị địa phương.

Thay mặt Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp, đồng chí Nguyễn Văn Hồng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đinh Văn Dũng. Tập thể Ban cán sự đảng sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết lãnh đạo, chỉ đạo Viện kiểm sát 02 cấp giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ công chức Viện kiểm sát, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu do Quốc hội, Ngành giao, kịp thời phục vụ tình hình chính trị ở địa phương./.

                                                                                         Tin: Phòng 15