Xuất bản thông tin

null Hủy kết quả bán đấu giá tài sản do vi phạm Luật đấu giá

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Hủy kết quả bán đấu giá tài sản do vi phạm Luật đấu giá

Hoạt động đấu giá tài sản để thi hành án giữ vai trò nhất định trong việc đánh giá hiệu quả của biện pháp cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản...

= = =

 

Đấu giá tài sản để thi hành án dân sự là một trong các biện pháp xử lý tài sản. Hoạt động đấu giá tài sản để thi hành án giữ vai trò nhất định trong việc đánh giá hiệu quả của biện pháp cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản của cơ quan thi hành án dân sự. Trình tự, thủ tục thực hiện bán đấu giá phải được thực hiện theo pháp luật, tuy nhiên trong nhiều trường hợp việc thực hiện không được đảm bảo dẫn đến phải hủy kết quả bán đấu giá…

Ông L khởi kiện yêu cầu hủy kết quả đấu giá tài sản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đ và hủy hợp đồng mua bán tài sản giữa ông và Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện H. Ông yêu cầu nhận lại số tiền đặt cọc đấu giá là 1.440.000.000 đồng.

Ảnh minh họa từ internet

Quá trình giải quyết vụ án Tòa án nhận định: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đ và Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện H ký kết Hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản để bán tài sản bị xử lý tịch thu sung công quỹ nhà nước là 5997,16 gam vàng. Ngày 28/3/2022 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đ tiến hành thông báo đấu giá tài sản cũng như Quy chế cuộc đấu giá tài sản với thời gian bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá là từ ngày 30/3/2022 đến 15 giờ ngày 12/4/2022. Thời gian xem tài sản là vào lúc 08 giờ ngày 11/4/2022. Tiền đặt trước là nộp 15% theo giá khởi điểm vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đ vào ngày 12, 13 và đến 15 giờ ngày 14/42022. Tổ chức đấu giá vào lúc 08 giờ ngày 15/4/2022.

Sau khi làm các thủ tục đăng thông tin thì có 01 cá nhân và 01 tổ chức đăng ký tham gia đấu giá. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đ tiến hành niêm yết và tổ chức đấu giá. Sau hai vòng trả giá thì ông L được công bố là người trúng đấu giá. Tuy nhiên sau đó ông L cho rằng ông không được thông tin về loại vàng và giá vàng, không được xem thực tế tài sản đấu giá, ảnh hưởng đến quyền lợi của ông.

Căn cứ Điều 36 Luật đấu giá quy định về việc xem tài sản đấu giá:

1. Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến ngày mở cuộc đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản tổ chức cho người tham gia đấu giá được trực tiếp xem tài sản hoặc mẫu tài sản trong khoảng thời gian liên tục ít nhất là 02 ngày. Trên tài sản hoặc mẫu tài sản phải ghi rõ tên của người có tài sản đấu giá và thông tin về tài sản đó.

Theo thông báo đấu giá tài sản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đ ngày 28/3/2022 thể hiện xem tài sản vào 08 giờ ngày 11/4/2022 tại Kho bạc Nhà nước huyện H. Đồng thời, ngày12/4/2022 có đơn đăng ký tham gia đấu giá, tức là sau thời điểm xem tài sản đấu giá 01 ngày. Như vậy việc xem tài sản đấu giá đã vi phạm quy định tại Điều 36 Luật đấu giá.

Căn cứ Điều 34 Luật đấu giá quy định về Quy chế cuộc đấu giá:

“………2. Quy chế cuộc đấu giá bao gồm những nội dung chính sau đây:

a) Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá;……”

Căn cứ Điều 35 Luật đấu giá quy định về niêm yết việc đấu giá tài sản thể hiện: “…..b) Các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 2 Điều 34 của Luật này.

Các chứng cứ thể hiện quy chế cuộc đấu giá và niêm yết việc đấu giá tài sản chỉ thể hiện tài sản đấu giá là kim loại màu vàng, số lượng 5997,16 gam”.  Đối với danh mục tài sản, chất lượng của tài sản đấu giá không được nêu theo Bản kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đ.

Do đó việc đấu giá tài sản giữa trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đ và ông L vi phạm quy định của pháp luật về việc xem tài sản đấu giá, không công bố danh mục tài sản và chất lượng của tài sản đấu giá nên hủy Kết quả đấu giá tài sản và tuyên bố vô hiệu Hợp đồng mua bán tài sản giữa ông L và Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện H. Ông L được nhận lại số tiền tạm ứng đặt cọc đấu giá là 1.440.000.000 đồng./.

Cẩm Tú – Phòng 9