Xuất bản thông tin

null Tăng cường công tác phối hợp trong giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực hoạt động tư pháp tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Tăng cường công tác phối hợp trong giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực hoạt động tư pháp tỉnh Đồng Tháp

Viện KSND tỉnh Đồng Tháp phối hợp liên ngành sơ kết việc thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2018 và ký kết Quy chế phối hợp liên ngành về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp...

= = =

Nhận thấy công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp vừa qua đạt được nhiều kết quả nhất định, đặc biệt là từ khi Thông tư liên tịch số 01/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP-BNN&PTNT của Viện trưởng Viện KSND tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, Bộ trưởng Bộ Tư Pháp, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định phối hợp trong việc báo cáo, thông báo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Thông tư liên tịch số 01/2018) có hiệu lực pháp luật thì công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại tỉnh Đồng Tháp có sự phối hợp đồng bộ, thống nhất cao hơn. Qua đó, quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, người tố cáo được quan tâm, kết quả giải quyết đảm bảo tốt hơn về quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Đồng chí Đinh Văn Dũng, UVTV- Trưởng ban Nội chính tỉnh, phát biểu chỉ đạo hội nghị

Công tác báo cáo, thông báo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp đã giúp các cơ quan có thẩm quyền kịp thời theo dõi, đánh giá và dự báo được tình hình khiếu nại, tố cáo. Từ đó, không có nhiều trường hợp khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài. Các đơn nhận được từ nguồn do các cơ quan khác trong Tỉnh và các cơ quan Trung ương chuyển đến hầu hết có cùng nội dung và gửi nhiều nơi, các đơn này đều được giải quyết đúng quy định pháp luật hoặc được phân loại để chuyển đến Cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Đồng chí Huỳnh Hồng Việt- Phó Viện Trưởng trình bày báo cáo sơ kết thực hiện thông tư liện tịch 01

          Sau khi nhận được đơn, trong quá trình giải quyết, các cơ quan đều có thông báo, báo cáo phản hồi cho các đơn vị, cơ quan tiếp nhận theo quy định. Việc theo dõi số liệu, báo cáo được theo dõi đầy đủ, có sổ sách quản lý, cập nhật kết quả giải quyết đảm bảo phục vụ tốt công tác theo dõi báo cáo và tham mưu các cấp lãnh đạo. Hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo được bảo quản, lưu trữ đáp ứng yêu cầu khai thác, theo yêu cầu báo cáo, thông báo được quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2018.

Tuy nhiên, đôi lúc giữa các ngành tư pháp chưa thực hiện đầy đủ một số quy định trong Thông tư liên tịch số 01/2018 nên quá trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo vẫn còn một số trường hợp có thiếu sót và không gửi cho Viện kiểm sát theo dõi hoặc có gửi nhưng không đúng hạn luật định. Xuất phát từ nhiều lý do, trên cơ sở đề xuất của VKSND tỉnh Đồng Tháp, Ban nội chính Tỉnh Đồng Tháp đã yêu cầu VKSND ghi nhận số liệu, báo cáo kết quả thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2018 và xây dựng dự thảo quy chế phối hợp trong việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

Ngày 10/3/2023, dưới sự chứng kiến của Ban nội chính Tỉnh, các cơ quan: VKSND, Tòa án nhân dân; Công an; Cục thi hành án; Cục Hải Quan; Cục Thuế; Bộ chỉ huy Biên phòng; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã thống nhất với báo cáo kết quả thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2018 và các cơ quan VKSND, Tòa án nhân dân; Công an; Cục thi hành án đã ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

Quang cảnh hội nghị ký kết quy chế hội hợp

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu chính VKSND tỉnh đến 12 điểm cầu VKSND các huyện, thành phố trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồng- Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp phát biểu kết thúc hội nghị

Thay mặt Ban nội chính Tỉnh Ủy, đồng chí đồng chí Đinh Văn Dũng, UVTV- Trưởng ban Nội chính tỉnh đánh giá cao việc tiếp nhận, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ trong thời gian qua và đồng thời việc việc xây dựng, ký kết quy chế phối hợp liên ngành trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp là cần thiết, đáp ứng được yêu cầu của Bộ Chính trị  được nêu trong Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo./.

Văn Lượng