Xuất bản thông tin

null Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác Quý III năm 2021

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác Quý III năm 2021

Sáng ngày 28/9/2021, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác Quý III năm 2021

= = = = =

Hội nghị do đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Viện trưởng VKSND Tỉnh chủ trì. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND Tỉnh, các đồng chí đại diện lãnh đạo Phòng thuộc VKSND Tỉnh và các đồng chí đại diện Lãnh đạo Viện VKSND cấp huyện.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Thế Phục, Chánh Văn phòng VKSND Tỉnh trình bày Báo cáo tóm tắt kết tình hình tội phạm và công tác kiểm sát 09 tháng năm 2021 của ngành Kiểm sát Đồng Tháp. Mặc dù, trong 09 tháng năm 2021 tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp nhưng với sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của lãnh đạo Viện, Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Đồng Tháp đã triển khai nhiều giải pháp trên tất cả các khâu công tác, kết quả đã hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu theo yêu cầu Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp và Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân theo Quyết định số 139/QĐ-VKSTC ngày 29/4/2020 của Viện trưởng Viện KSND tối cao, nổi bật là: Tỷ lệ số người bị bắt, tạm giữ về hình sự chuyển khởi tố đạt 99,7%; trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án treo, cải tạo không giam giữ tại UBND cấp xã vượt 61,9% chỉ tiêu của Ngành; chất lượng kháng nghị phúc thẩm hình sự đạt tỷ lệ 100%, vượt 30% và chất lượng kháng nghị phúc thẩm dân sự vượt 9,3% so với chỉ tiêu của Ngành; tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát tăng 5,2%, vượt chỉ tiêu của Ngành…

Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, Phó Viện trưởng Viện KSND Tỉnh phát biểu tại Hội nghị

    

Đồng chí Trần Huỳnh Bích Phượng, Phó Viện trưởng Viện KSND Tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 

Đồng chí Huỳnh Hồng Việt, Phó Viện trưởng Viện KSND Tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 

Đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Viện trưởng Viện KSND Tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Viện trưởng Viện KSND Tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của Viện kiểm sát hai cấp trong 09 tháng năm 2021. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian còn lại của năm 2021, đồng chí Viện trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị không chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch Covid-19 nhất là khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ; tiếp thu, quán triệt và triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức các nghị quyết, chương trình hành động và kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh; quan tâm đến công tác giáo dục tư tưởng cán bộ, công chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; phối hợp Cơ quan điều tra, Tòa án tập trung điều tra, xét xử đúng quy định, đồng thời đảm bảo thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch; quan tâm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tránh để xảy ra khiếu nại kéo dài, vượt cấp; chú trọng công tác đánh giá, điều động, luân chuyển cán bộ theo chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo, cung cấp kịp thời số liệu phục vụ công tác chỉ đạo của lãnh đạo Viện; thực hiện nghiêm các quy định về thi đua, khen thưởng, công tác xét thi đua đảm bảo công bằng, khách quan, đúng thực chất nhằm khuyến khích cán bộ, công chức ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

VPTH