Xuất bản thông tin

null Viện kiểm sát nhân dân tối cao kiểm tra nghiệp vụ tại VKSND tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Viện kiểm sát nhân dân tối cao kiểm tra nghiệp vụ tại VKSND tỉnh Đồng Tháp

= = = = =

Thực hiện Quyết định số 289/QĐ-VKSTC ngày 07/8/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc thành lập các Đoàn kiểm tra và Kế hoạch số 63/KH-VKSTC ngày 05/5/2020 về kiểm tra công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và thi hành án dân sự, hành chính tại VKSND tỉnh Đồng Tháp.

Vào lúc 15giờ 30 phút, ngày 19/10/2020 tại trụ sở VKSND tỉnh Đồng Tháp, Đoàn kiểm tra nghiệp vụ của Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiến hành công bố Quyết định số 289/QĐ-VKSTC ngày 07/8/2020 và Kế hoạch số 63/KH-VKSTC ngày 05/5/2020 của VKSND tối cao. Đoàn kiểm tra nghiệp vụ do đồng chí Nguyễn Kim Sáu, Kiểm sát viên cao cấp - Vụ trưởng Vụ 11 VKSND tối cao làm Trưởng đoàn. Thời gian làm việc của Đoàn kiểm tra dự kiến là từ 19/10/2020 đến 23/10/2020. Theo đó, Đoàn kiểm tra sẽ làm việc tại VKSND tỉnh Đồng Tháp, cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh, Trại giam Cao Lãnh - Bộ công an, Trại tạm giam Công an tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh, VKSND huyện Cao Lãnh, VKSND thành phố Cao Lãnh, cơ quan Thi hành án dân sự huyện Cao Lãnh, thành phố Cao Lãnh, Cơ quan thi hành án hình sự huyện Cao Lãnh và thành phố Cao Lãnh.

đồng chí Nguyễn Kim Sáu, Kiểm sát viên cao cấp - Vụ trưởng Vụ 11 phát biểu chỉ đạo

 

Tại buổi làm việc Đoàn kiểm tra đã nghe đồng chí Huỳnh Hồng Việt - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp báo cáo kết quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và thi hành án dân sự, hành chính từ ngày 01/12/2019 đến 31/7/2020.

Lê Duyên - Phòng 8