Xuất bản thông tin

null Kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án hình sự tại UBND các xã trên địa bàn huyện Lấp Vò

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án hình sự tại UBND các xã trên địa bàn huyện Lấp Vò

Thực hiện Kế hoạch của VKSND huyện Lấp Vò về công tác kiểm sát trực tiếp thi hành án hình sự năm 2021

Trong các ngày từ ngày 09/3 đến 17/3/2021, VKSND huyện Lấp Vò đã mời Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lấp Vò phối hợp tham gia để tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự trong thời điểm từ ngày 01/12/2020 đến ngày 28/02/2021 tại tất cả các UBND xã có người chấp hành án trên địa bàn huyện Lấp Vò. Đoàn Kiểm sát do đồng chí Nguyễn Lý Khoa – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn, các Kiểm sát viên làm thành viên.

     Đoàn kiểm sát trực tiếp làm việc tại UBND xã Định Yên

Đoàn kiểm sát đã trực tiếp nghe Chủ tịch UBND các xã báo cáo bằng văn bản và kiểm tra hồ sơ, sổ sách liên quan đến công tác thi hành án hình sự trên địa bàn các xã. Qua công tác kiểm sát thấy: Các Ủy ban nhân dân xã đã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ trong quá trình được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, người chấp hành án cải tạo không giam giữ, tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định tại Điều Điều 61, 86, 98 Luật Thi hành án hình sự năm 2019. Tuy nhiên, bên cạnh đó công tác thi hành án hình sự trên địa bàn các xã trên của huyện vẫn còn một số tồn tại như: Có mở sổ theo dõi người chấp hành án nhưng chưa ghi đầy đủ các cột mục; Người được tha tù trước hạn có điều kiện không có mặt tại địa phương nhưng không xin phép tạm vắng; Các vụ án về vi phạm giao thông, nhận thấy UBND xã chưa nhắc nhở bị án chấp hành nghiêm hình phạt bổ sung, không được hành nghề lái xe theo bản án… Nguyên nhân của các tồn tại trên là do công tác tập huấn, hướng dẫn về Luật Thi hành án hình sự chưa thực sự được quan tâm. Việc nghiên cứu, vận dụng các căn cứ pháp luật của cán bộ tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân xã trong công tác thi hành án hình sự chưa đầy đủ, chính xác dẫn đến những thiếu sót trong quá trình quản lý, giáo dục người chấp hành án.

Kết thúc cuộc kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã ban hành dự thảo kết luận, dự thảo kiến nghị đề nghị UBND các xã tiếp tục phát huy những ưu điểm đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên để công tác thi hành án hình sự trên địa bàn được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

                                                                             VKSND huyện Lấp Vò