Xuất bản thông tin

null Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp tăng cường công tác kiểm tra sau thanh tra

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp tăng cường công tác kiểm tra sau thanh tra

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao và Kế hoạch số 01 ngày 22/01/2021 về kế hoạch công tác của ngành Kiểm sát Đồng Tháp năm 2021

= = =

Theo sự chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp, những tháng đầu năm 2021 Thanh tra VKSND tỉnh Đồng Tháp tiến hành kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra 100% đơn vị (08 đơn vị) được thanh tra, kiểm tra trong năm 2020. Kết quả kiểm tra, Đoàn kiểm tra ghi nhận những mặt tích cực của lãnh đạo và tập thể đơn vị được thanh tra, kiểm tra.

Đ/c Huỳnh Hồng Việt- Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp - Trưởng Đoàn kiểm tra công bố Quyết định kiểm tra tại VKSND huyện Tháp Mười

Đồng chí Huỳnh Hồng Việt, Phó viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp được phân công Trưởng Đoàn trong các cuộc kiểm tra nhận định: “Các đơn vị được thanh tra, kiểm tra đã nghiêm túc chấp hành tốt Kết luận thanh tra, kiểm tra. Từng đơn vị đều tổ chức họp cơ quan rút kinh nghiệm, chỉ đạo bộ phận, cán bộ được phân công nhiệm vụ khắc phục ngay thiếu sót vi phạm, những đồng chí để xảy ra thiếu sót đều có tường trình, kiểm điểm và đưa ra cơ quan họp rút kinh nghiệm trên tinh thần cầu thị, chịu trách nhiệm, thể hiện sự tự giác, nhận trách nhiệm của mình trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ. Các đơn vị đều có báo cáo kết quả kiểm điểm, rút kinh nghiệm theo quy định. Điều đó nói lên tính tự giác, chịu trách nhiệm và việc tuân thủ chỉ đạo của cấp trên ở từng đơn vị trực thuộc VKSND tỉnh Đồng Tháp".

Bên cạnh những ưu điểm, Đoàn kiểm tra cũng xác định còn một ít thiếu sót không lớn. Tuy nhiên, để góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của từng cán bộ, kiểm sát viên trong ngành kiểm sát Đồng Tháp, Đơn vị Thanh tra - Khiếu tố.

Đ/c Huỳnh Thế Phục-Viện trưởng VKSND huyện Cao Lãnh báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra

đã tham mưu cho Lãnh đạo VKSND Tỉnh ban hành thông báo rút kinh nghiệm việc tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra, kiểm tra theo đúng Điều 78, Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra VKSND, ban hành kèm theo Quyết định 192/QĐ-VKSTC ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Viện trưởng VKSND tối cao, để Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc lưu ý rút kinh nghiệm chung, tránh những sai sót tương tự trong thời gian tới.

                         Văn Lượng Đơn vị Thanh tra - Khiếu tố