Xuất bản thông tin

null Phúc tra việc thực hiện Kiến nghị đối với Chi cục thi hành án dân sự huyện Thanh Bình

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Phúc tra việc thực hiện Kiến nghị đối với Chi cục thi hành án dân sự huyện Thanh Bình

Đoàn phúc tra do đồng chí Nguyễn Văn Phiêu – Phó Viện Trưởng làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí Kiểm sát viên, Chuyên viên làm thành viên

= = = = =

Để đảm bảo kiến nghị của Viện kiểm sát được thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy định của pháp luật, ngày 06/4/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Bình đã tiến hành phúc tra việc thực hiện kiến nghị năm 2020 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện.

Năm 2020, qua trực tiếp kiểm sát, Viện kiểm sát đã ban hành các kiến nghị gồm: Kiến nghị số 11/KN-VKS ngày 20/02/2020; Kiến nghị số 07/KN-VKS ngày 09/11/2020 và Kết luận trực tiếp kiểm sát số 48/KL-VKS ngày 29/7/2020 đối với Chi cục Thi hành án dân sự; các kiến nghị trên yêu cầu Chi cục THADS khắc phục các vi phạm như: vi phạm về việc tiếp nhận, từ chối yêu cầu thi hành án; xác minh điều kiện thi hành án; vi phạm việc thực hiện kê biên và những vi phạm trong hoạt động Thi hành án dân sự, hành chính.

Tại buổi làm việc, Đoàn đã nghe đồng chí Nguyễn Minh Thiện, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện những nội dung trong 02 Kiến nghị và Kết luận. Đoàn cũng tiến hành trực tiếp kiểm tra sổ sách, hồ sơ, làm việc với Chấp hành viên để đánh giá tình hình khắc phục vi phạm làm cơ sở ban hành kết luận.

Qua phúc tra, Viện kiểm sát nhận thấy Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Bình đã nghiêm túc thực hiện những nội dung kiến nghị của Viện kiểm sát.Trên cơ sở kết quả phúc tra, Viện kiểm sát ban hành Kết luận, yêu cầu Chi cục Thi hành án tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được theo quy định của pháp luật./.

Văn Luân – VKS Thanh Bình