Xuất bản thông tin

null Kiểm sát trực tiếp Cơ quan Thi hành án hình sự tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Kiểm sát trực tiếp Cơ quan Thi hành án hình sự tỉnh Đồng Tháp

Đoàn đã trực tiếp nghiên cứu sổ sách, các báo cáo, văn bản, tài liệu và hồ sơ liên quan đến công tác quản lý, giáo dục và thực hiện chế độ đối với phạm nhân...

= = = 

Vừa qua, Thực hiện kế hoạch công tác năm của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Quyết định số 129/QĐ-VKS ngày 05/9/2022 về Trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 20/9/2022 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp do Đồng chí Huỳnh Hồng Việt, Phó viện trưởng làm trưởng đoàn đã công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp tại Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp theo định kỳ từ ngày 16/9/2021 đến ngày 15/9/2022.

Sau khi nghe đồng chí đại tá Huỳnh Văn Sách- Phó thủ trưởng thường trực Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp báo cáo kết quả công tác trong kỳ. Đoàn đã trực tiếp nghiên cứu sổ sách, các báo cáo, văn bản, tài liệu và hồ sơ liên quan đến công tác quản lý, giáo dục và thực hiện chế độ đối với phạm nhân, ...trực tiếp kiểm tra trên sổ sách, hồ sơ;

  

Hình ảnh đoàn làm việc tại Trại giam Cao Lãnh

Đoàn còn trực tiếp làm việc với Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Tân Hồng và thành phố Hồng Ngự. Ngoài những kết quả đạt được trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Cơ quan thi hành án hình sự còn tồn tại một số thiếu sót như: Một số bản án tòa án chưa gửi cho Cơ quan thi hành án có thẩm quyền, chưa cập nhật sổ sách theo biểu mẫu mới, không có văn bản phân công (hoặc ủy quyền) của chủ tịch UBND cho Trưởng công an cấp xã để thực hiện giám sát, giáo dục và nhận xét bị án chấp hành án tại cộng đồng...

Để công tác quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù được thực hiện đúng quy định của pháp luật, hạn chế những thiếu sót tồn tại, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được để công tác thi hành án hình sự đạt kết quả tốt hơn. Bên cạnh đó, cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, hướng dẫn Cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp huyện để  thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Thi hành án hình sự, nhất là Cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp huyện cần có kế hoạch thường xuyên, định kỳ kiểm tra hướng dẫn Công an cấp xã tham mưu cho UBND cấp xã quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng thực hiện theo quy định của Luật Thi hành án hình sự./.

Thanh Huyền-P8