Xuất bản thông tin

null Viện kiểm sát nhân dân huyện Lấp Vò hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình dịch bệnh

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Viện kiểm sát nhân dân huyện Lấp Vò hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình dịch bệnh

Ngày 19/10/2021 VKSND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Đoàn kiểm tra toàn diện Viện KSND huyện Lấp Vò, đồng chí Huỳnh Hồng Việt làm Trưởng Đoàn

= = = = =

     Để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm của các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) cấp huyện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2021; làm rõ những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế (nếu có) và những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, đặc biệt là khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện dịch bệnh xảy ra; góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật của cán bộ, công chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ngành.

 Đồng chí Huỳnh Thế Phục- Chánh văn phòng Viện tỉnh thông qua Quyết định kiểm tra

Ngày 19/10/2021 VKSND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Đoàn kiểm tra, do đồng chí Huỳnh Hồng Việt (Phó Viện trưởng tỉnh) làm Trưởng Đoàn. Với sự chuẩn bị trước của Đoàn kiểm tra và tinh thần làm việc khẩn trương trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh, cuộc kiểm tra thực hiện xong trong cùng ngày.

 Đồng chí Dương Thanh Hải- Viện trưởng VKSND huyện Lấp Vò  báo cáo kết quả công tác cho Đoàn kiểm tra

Nhận định tại buổi kiểm tra, đồng chí Huỳnh Hồng Việt cho rằng; mặc dù còn một số thiếu sót trong thực hiện quy chế, quy định và hướng nghiệp vụ của Ngành nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, Lãnh đạo đơn vị VKSND huyện Lấp Vò đã xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới, đơn vị có nguồn cán bộ kế thừa đảm bảo đủ tiêu chuẩn; từng cán bộ, công chức của đơn vị thường xuyên rèn luyện bản thân, có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trung thành và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc, của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân. Nghiêm chỉnh thực hiện theo đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngừng phấn đấu, khắc phục nhược điểm, phát huy ưu điểm, nâng cao trình độ chuyên môn, thực hiện tốt những đức tính của người cán bộ kiểm sát.

Sáu tháng đầu năm 2021, đơn vị VKSND huyện Lấp Vò có 02 cá nhân được VKSND tối cao tặng Bằng khen ở các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển và phong trào kiểm sát viên Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệmgắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở, đơn vị cũng được Viện tỉnh tặng nhiều Giấy khen ở các phong trào thi đua, cũng như công nhận 02 cá nhân có sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh.

Từ những kết quả đạt được nêu trên, cho thấy đơn vị VKSND huyện Lấp Vò đã hoàn thành tốt chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành trong năm 2021.

Đồng chí Huỳnh Hồng Việt - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp, Trưởng Đoàn phát biểu tại buổi kiểm tra

Kết thúc buổi kiểm tra, đồng chí Huỳnh Hồng Việt biểu dương Ban lãnh đạo cùng tất cả cán bộ, công chức đơn vị VKSND huyện Lấp Vò. Đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát “vừa hồng, vừa chuyên” bên cạnh đó cần khắc phục những hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã nêu ra để xây dựng đơn vị tiếp tục vững mạnh trong thời gian tới./.

                                                                             Văn Lượng