Xuất bản thông tin

null Viện KSND tỉnh Đồng Tháp tập huấn kỹ năng xây dựng Sơ đồ tư duy trong giải quyết án

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Viện KSND tỉnh Đồng Tháp tập huấn kỹ năng xây dựng Sơ đồ tư duy trong giải quyết án

Sáng ngày 09/3/2023 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng xây dựng Sơ đồ tư duy, Số hoá hồ sơ trong giải quyết án...

= = =

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-VKS ngày 15/2/2023 của VKSND tỉnh Đồng Tháp về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số, sáng ngày 09/3/2023 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng xây dựng Sơ đồ tư duy, Số hoá hồ sơ trong giải quyết án.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu chính Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh đến 12 điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố trực thuộc. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Huỳnh Bích Phượng, Phó Viện trưởng VKSND Tỉnh chủ trì hội nghị, cùng các đồng chí lãnh đạo các Phòng thuộc Viện KSND tỉnh, lãnh đạo Viện KSND huyện, thành phố trực thuộc và các cán bộ, công chức trong toàn Ngành.

Ảnh: Đồng chí Trần Huỳnh Bích Phượng, Phó Viện trưởng VKSND Tỉnh

phát biểu chỉ đạo hội nghị

Trong những năm qua, việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo và đạt được kết quả tích cực. Ngày 17/5/2021, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-VKSTC về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong Ngành KSND. Trong Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023 xác định “Năm 2023 là năm đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong Ngành Kiểm sát nhân dân”. Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác chuyên môn nghiệp vụ trong thời gian tới. Ngay từ đầu năm Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã xác định chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin sơ đồ hoá nội dung vụ án hình sự, dân sự cụ thể là báo cáo án bằng Sơ đồ tư duy là nhiệm vụ trọng tâm của ngành kiểm sát Đồng Tháp năm 2023.

Đồng chí Huỳnh Thế Phục, Chánh Văn phòng Viện KSND phát biểu tại hội nghị

Đại biểu tham dự hội nghị đã được giới thiệu lợi ích khi sử dụng phần mềm sơ đồ tư duy, mối liên hệ giữa số hoá hồ sơ và sơ đồ tư duy, được tiếp cận các công cụ xây dựng sơ đồ tư duy; Kỹ năng, kinh nghiệm xây dựng và sử dụng sơ đồ tư duy trong giải quyết các vụ án hình sự, dân sự và báo cáo án với lãnh đạo phòng, lãnh đạo Viện. Trong đó, các nội dung lý thuyết được thiết kế đan xen với hoạt động thực hành, giúp cho học viên có thể áp dụng kỹ năng xây dựng sơ đồ tư duy, kỹ năng sử dụng các công cụ để thiết kế sơ đồ tư duy gắn với các tình huống có liên quan đến nội dung vụ án, vụ việc cụ thể. Sự cần thiết và kỹ năng thu thập chứng cứ, dữ liệu điện tử trong điều tra vụ án hình sự trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết cho cán bộ, công chức kiểm sát viên trong ngành thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

Các đồng chí tham dự hội nghị thực hành thao tác vẽ Sơ đồ tư duy

 

 

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

Việc xây dựng sơ đồ tư duy đối với vụ án một mặt giúp cho Kiểm sát viên hệ thống được quá trình thực hiện các giai đoạn tố tụng (điều tra, truy tố, xét xử), các tài liệu, chứng cứ, nắm chắc nội dung vụ án, vụ việc, từ đó có thể phát hiện các thiếu sót trong hồ sơ để kịp thời phát hiện, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bổ sung nếu có; mặt khác xây dựng sơ đồ tư duy sẽ tạo thuận lợi, giúp cho Kiểm sát viên nâng cao khả năng tu duy trong việc báo cáo án, đề xuất quan điểm giải quyết vụ án đến lãnh đạo phòng, lãnh đạo Viện, Ủy ban Kiểm sát. Sơ đồ tư duy còn bảo đảm cho hoạt động báo cáo án được đúng, đủ bản chất của vụ án , vụ việc cần giải quyết đúng quy định của pháp luật; có sức thuyết phục và giúp lãnh đạo dễ dàng nắm bắt diễn biến nội dung của vụ án để có hướng chỉ đạo, quyết định giải quyết án.

Phần thảo luận, tiếp thu ý kiến đóng góp tại Hội nghị nhận được nhiều ý kiến tham luận về những cách làm hay, hiệu quả, cũng như các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thao tác vẽ Sơ đồ tư duy. Lãnh đạo Viện Tỉnh đã giải đáp tất cả những thắc mắc và định hướng tháo gỡ những khó khăn sớm nhất trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Huỳnh Bích Phượng, Phó Viện trưởng VKSND Tỉnh nhấn mạnh  ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích và yêu cầu đặt ra khi sử dụng Sơ đồ tư duy kết hợp Số hoá hồ sơ trong giải quyết án. Đồng thời chỉ đạo các đồng chí lãnh đạo các đơn vị trực thuộc tập trung nghiên cứu, học tập cách sử dụng các phần mềm xây dựng Sơ đồ tư duy sao cho đạt hiệu quả cao nhất, dễ thực hành trên thực tế; bên cạnh đó giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan tiến hành thanh tra,  kiểm tra tiến độ thực hiện thực tế tại các đơn vị, đảm bảo sau hội nghị triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin thúc đẩy chuyển đổi số được thực hiện toàn diện, hiệu quả nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2023 nói riêng và nâng cao chất lượng công tác kiểm sát nói chung./.

Hữu Bình – VPTH