Xuất bản thông tin

null Kiểm tra kết luận sau thanh tra tại viện KSND Tp Hồng Ngự

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Kiểm tra kết luận sau thanh tra tại viện KSND Tp Hồng Ngự

Nhằm xác định việc chấp hành kết luận thanh tra của các đơn vị trong tỉnh Đồng Tháp đối với những thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ những năm qua

= = = = =

Ngày 08/4/2021, Đoàn kiểm tra Viện KSND tỉnh Đồng Tháp do đồng chí Huỳnh Hồng Việt, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đồng Tháp, làm Trưởng Đoàn, đã tổ chức triển khai thực hiện việc kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra tại Viện KSND thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng ThápĐại diện Viện KSND thành phố Hồng Ngự, đồng chí Huỳnh Văn Chiếm, Viện trưởng báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra và nêu ra những khó khăn riêng của đơn vị.

 

 

Sau khi kết thúc cuộc kiểm tra, đồng chí Huỳnh Hồng Việt đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đã đạt được của Viện KSND thành phố Hồng Ngự trong thời điểm kiểm tra; Viện KSND thành phố Hồng Ngự đã nghiêm túc chấp hành những kiến nghị được nêu trong kết luận của VKSND tỉnh Đồng Tháp. Bên cạnh đó đồng chí phó Viện trưởng tỉnh cũng định hướng, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và trong thực hiện chuyên môn nghiệp vụ, để đơn vị tổ chức và thực hiện tốt hơn nữa trong những tháng tiếp theo năm 2021./.               

Đơn vị Thanh tra – Khiếu Tố