Xuất bản thông tin

null Viện KSND tỉnh Đồng Tháp kiểm sát trực tiếp tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồng Ngự

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Viện KSND tỉnh Đồng Tháp kiểm sát trực tiếp tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồng Ngự

Lúc 07 giờ 30 phút ngày 05/5/2022, Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm sát Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp...

= = =

Nhằm giúp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các huyện, thành phố trong tỉnh Đồng Tháp thực hiện tốt hơn nữa công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định thành lập đoàn kiểm sát gồm đại diện Lãnh đạo viện, Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, đơn vị Thanh tra – Khiếu tố và cán bộ nghiệp vụ kết hợp cùng Viện kiểm sát cấp huyện (cùng đơn vị được kiểm sát) để tiến hành kiểm sát một số Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện trong tỉnh Đồng Tháp.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Phụng- Trưởng phòng 2 VKSND tỉnh Đồng Tháp thông qua quyết định kiểm sát

Sau một ngày thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Đại diện Đoàn kiểm sát, đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, Phó Viện trưởng Tỉnh, trưởng đoàn kiểm sát đã đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồng Ngự. Ngoài việc biểu dương sự nổ lực của từng cán bộ chiến sĩ trong việc tiếp nhận, xử lý nguồn tin về tội phạm, kịp thời giải quyết nguồn tin cũng như việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, sự phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc thực hiện cức năng nhiệm vụ, tạo điều kiện đảm bảo trật tự trị an, an ninh chính trị ổn định trên địa bàn thành phố. Đại diện đoàn kiểm sát cũng nêu một ít tồn tại, thiếu sót trong quá trình thao tác nhiệm vụ để Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồng Ngự và Viện KSND thành phố Hồng Ngự cùng phối hợp thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới.

Đồng chí Huỳnh Sĩ Thiết, Phó thủ trưởng CQCSĐT Công an thành phố Hồng Ngự tiếp thu kết luận kiểm sát

Đồng chí Phó thủ trưởng CQCSĐT Công an thành phố Hồng Ngự, thay mặt Thủ trưởng CQCSĐT và đồng chí Viện trưởng Viện KSND thành phố Hồng Ngự giải trình và tiếp thu kết luận của Đoàn kiểm sát đưa ra.

                                                                Bài ảnh: Văn Lượng