Xuất bản thông tin

null Phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm phúc thẩm giữa Viện kiểm sát và Toà án tỉnh

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm phúc thẩm giữa Viện kiểm sát và Toà án tỉnh

Ngày 28/4/2022, Viện KSND và TAND tỉnh Đồng Tháp vừa phối hợp mở phiên tòa dân sự phúc thẩm xét xử rút kinh nghiệm đối với vụ án dân sự “Tranh chấp về ranh giới giữa các bất động sản”...

= = =

Nguyên đơn là ông Mai Hoàng Tr với bị đơn ông Mai Hồng S, cùng ở xã VT, huyện LV, tỉnh Đồng Tháp. Đây là vụ án có tranh chấp phức tạp, kéo dài nhiều năm có tính chất điển hình, xảy ra phổ biến ở địa phương nên đã đảm bảo các tiêu chí để lựa chọn thực hiện phiên tòa rút kinh nghiệm. Kiểm sát viên (KSV) khi được phân công đã thực hiện đúng Hướng dẫn số 32/HD-VKSTC ngày 30/11/2018 của Viện KSND tối cao về việc tham gia, tham dự phiên tòa dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động rút kinh nghiệm; tập trung nghiên cứu kỹ hồ sơ, báo cáo đề xuất quan điểm giải quyết vụ án rõ ràng, dự thảo câu hỏi cùng những tình huống phát sinh và dự thảo phát biểu tại phiên tòa.

Kiểm sát viên kiểm sát việc tuân theo pháp luật

và tham gia phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án dân sự.

Tại phiên tòa, KSV đã kiểm sát chặt chẽ việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử (HĐXX), Thư ký, của đương sự và những người tham gia tố tụng. Đồng thời, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, diễn biến và kết quả tranh tụng tại phiên tòa; tham gia hỏi để làm rõ hơn một số nội dung của vụ án chưa được làm rõ. KSV đã đưa ra quan điểm chấp nhận một phần kháng cáo của nguyên đơn, quan điểm giải quyết vụ án của KSV là sửa một phần bản án sơ thẩm đã được HĐXX đồng ý, chấp nhận.

Thành phần Hội đồng xét xử tại phiên tòa phúc thẩm dân sự

Kết thúc phiên tòa, Viện và Toà án tỉnh đã tổ chức họp rút kinh nghiệm, có sự tham gia đầy đủ thành phần tham dự phiên tòa thông qua việc đóng góp ý kiến đối với những ưu điểm, tồn tại của kiểm sát viên tham gia phiên tòa, của HĐXX qua đó rút kinh nghiệm chung, tiếp tục phát huy những ưu điểm đồng thời khắc phục những hạn chế nhằm nâng cao kỹ năng, trình độ trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự. Các ý kiến tham gia đều nhất trí với việc đánh giá chứng cứ, quan điểm của KSV tham gia xét xử tại phiên tòa. Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình tại phiên tòa, đồng thời cũng nêu rõ những tồn tại, hạn chế cần rút kinh nghiệm chung.

Việc tổ chức phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm thực sự mang lại hiệu quả thiết thực, thể hiện được tinh thần, ý thức trách nhiệm, vai trò, vị thế của KSV, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết các vụ án. Phiên tòa rút kinh nghiệm được xem là hình­ thức tự đào tạo hiệu quả, qua đó công chức, KSV làm công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình học hỏi, nâng cao được trình độ, kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, xử lý các tình huống tại phiên tòa, tích lũy kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

 Phước Dư, Phòng 9 – Viện KSND tỉnh Đồng Tháp

Một số hình ảnh phiên tòa ngày 28/4/2022