Xuất bản thông tin

null Viện KSND tỉnh Đồng Tháp trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Viện KSND tỉnh Đồng Tháp trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ

Thực hiện công tác kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định về công tác tổ chức cán bộ

 

Ngày 28/7/2021, đồng chí Trần Huỳnh Bích Phượng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp trao quyết định giao phụ trách VKSND huyện Tháp Mười đối với đồng chí Trần Văn Nguyên, Phó Viện trưởng; Phụ trách Viện KSND huyện Cao Lãnh đối với đồng chí Trần Thanh Sang, Phó Viện trưởng.

Ngày 29/7/2021, đồng chí Nguyễn Văn Hồng,Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp trao quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Dương Hoàng Nghĩa, Chánh Văn phòng VKSND tỉnh Đồng Tháp giữ chức vụ Viện trưởng VKSND thành phố Sa Đéc; điều động đồng chí Đặng Kim Dung, Viện trưởng VKSND thành phố Sa Đéc giữ chức vụ Viện trưởng VKSND huyện Châu Thành.

Đ/c Viện trưởng Nguyễn Văn Hồng trao quyết định cho đ/c Trần Thanh Cường

Ngày 30/7/2021, đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp trao quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Trần Thanh Cường, Viện trưởng VKSND huyện Châu Thành giữ chức vụ Trưởng Phòng 9. Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp trao quyết định điều động đồng chí Nguyễn Thành Công, Viện trưởng VKSND huyện Tháp Mười giữ chức vụ Viện trưởng VKSND thành phố Cao Lãnh.

Đ/c Phó Viện trưởng Nguyễn Quốc Hùng trao quyết định cho đ/c Nguyễn Thành Công

Riêng quyết định điều động, bổ nhiệm đ/c Huỳnh Thế Phục, Viện trưởng VKSND huyện Cao Lãnh giữ chức vụ Chánh Văn phòng VKSND tỉnh Đồng Tháp được trao bằng hình thức phù hợp do đồng chí Huỳnh Thế Phục đang thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19. Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2021.


Đ/c Phó Viện trưởng Trần Huỳnh Bích Phượng trao quyết định cho đ/c Trần Thanh Sang

Phát biểu giao nhiệm vụ, các đồng chí Lãnh đạo VKSND tỉnh Đồng Tháp đã chúc mừng và đề nghị các đồng chí vừa được giao nhiệm vụ, bổ nhiệm, điều động tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, không ngừng phấn đấu rèn luyện, giữ vững truyền thống của đơn vị, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan và cấp ủy địa phương để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Lãnh đạo VKSND Tối cao, Ban cán sự đảng VKS tỉnh Đồng Tháp và Lãnh đạo, tập thể công chức, người lao động tại đơn vị.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, các đồng chí vừa nhận Quyết định cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm của các cấp lãnh đạo cùng đồng chí, đồng nghiệp trong cơ quan thời gian qua đã hỗ trợ các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đây thật sự là niềm vinh dự to lớn cho bản thân và gia đình các đồng chí. Các đồng chí hứa sẽ cố gắng nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, quyết tâm cùng tập thể đơn vị mới hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các buổi Lễ công bố và trao quyết định được thực hiện trang trọng, tuân thủ nghiêm các quy định của Ngành và địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid - 19./. 

Phòng 15