Xuất bản thông tin

null Khó khăn, vướng mắc trong thẩm quyền phân chia tài sản là quyền sử dụng đất của hộ gia đình

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Khó khăn, vướng mắc trong thẩm quyền phân chia tài sản là quyền sử dụng đất của hộ gia đình

Quá trình xác định thẩm quyền phân chia tài sản chung là quyền sử dụng đất của hộ gia đình còn có những quan điểm khác nhau, chưa có sự thống nhất giữa hai ngành...

= = =

Để đảm bảo bản án, quyết định của Tòa án được thi hành nghiêm minh, Viện KSND huyện Tháp Mười luôn chú trọng công tác Thi hành án dân sự, kiểm sát chặt ngay từ khi bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật hoặc phải thi hành ngay đến khi thi hành xong bản án, quyết định đó.

Kiểm sát viên VKSND huyện Tháp Mười tham gia kiểm sát kê biên tài sản

Trong thời gian qua công tác phối hợp giữa Viện kiểm sát và Chi cục Thi hành án dân sự huyện được thực hiện tốt, đảm bảo việc thi hành án kịp thời, đúng quy định pháp luật. Bên cạnh đó, quá trình xác định thẩm quyền phân chia tài sản chung là quyền sử dụng đất của hộ gia đình còn có những quan điểm khác nhau, chưa có sự thống nhất giữa hai ngành. Xin nêu lên 01 trường hợp cụ thể để người đọc cùng nghiên cứu:

Theo Quyết định công nhận thỏa thuận số 76/2017/QĐST-DS ngày 17/7/2017 của Tòa án nhân dân huyện Tháp Mười: Bà Trương Thị Q, ông Bùi Văn K, anh Bùi Văn P và chị Phạm Thị N đồng ý cùng liên đới trả tiền mua thức ăn chăn nuôi còn nợ là 1.509.504.000 đồng cho anh Đỗ Công T. Ngày 04/8/2017 anh T có đơn yêu cầu thi hành án, đến ngày 05/01/2019 bà Q, ông K, anh P và chị N đã thi hành được 269.014.000 đồng, đối với số tiền còn lại không tự nguyện thi hành.

Qua xác minh ông K có quyền sử dụng đất diện tích 4.500m² đất lúa, thuộc thửa 1001, tờ bản đồ số 07 tọa lạc tại xã L, huyện Tháp Mười do hộ ông K đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hộ ông K thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm Bùi Văn K, Trương Thị Q, Bùi Thị Hồng G và Bùi Văn P. Ngày 02/3/2020 Chấp hành viên thông báo xác định phần sở hữu, sử dụng tài sản của hộ ông K mỗi thành viên được ¼ giá trị tài sản quyền sử dụng đất, các thành viên trong hộ ông K không khởi kiện yêu cầu Tòa án phân chia tài sản chung của hộ.

Đến ngày 22/02/2022 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tháp Mười ra quyết định cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất diện tích 4.500m² đất lúa, thuộc thửa 1001, tờ bản đồ số 07 tọa lạc tại xã L, huyện Tháp Mười do hộ ông K đứng tên.

Quá trình thi hành án về thẩm quyền của Chấp hành viên trong việc phân chia tài sản là quyền sử dụng đất còn có nhiều quan điểm khác nhau:

- Quan điểm thứ nhất: Cần áp dụng Công văn số 263/VKSTC-V11 ngày 21/01/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc trả lời khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự. Cụ thể: Trước khi tiến hành kê biên, xử lý tài sản hộ gia đình, tài sản chung (vợ, chồng) thì Chấp hành viên áp dụng khoản 1 Điều 74 Luật THADS thông báo cho người phải thi hành án và những người có quyền sở hữu chung đối với tài sản, quyền sử dụng đất biết để họ tự thỏa thuận phân chia hoặc yêu cầu Tòa án giải quyết mà không áp dụng điểm c khoản 2 Điều 24 Nghị định số 62/2015 quy định Chấp hành viên xác định phần sở hữu. Lý do: Điểm c khoản 2 Điều 24 Nghị định số 62/2015 hướng dẫn chưa phù hợp với khoản 1 Điều 74 Luật THADS.

- Quan điểm thứ hai: Tính đến thời điểm hiện tại thì Nghị định số 62/2015 vẫn đang có hiệu lực thi hành và chưa có cơ quan có thẩm quyền nào bãi bõ. Mặc khác, khoản 1 Điều 74 Luật THADS có quy định: “1. Trường hợp chưa xác định được phần quyền sở hữu tài sản, phần quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong khối tài sản chung để thi hành án thì Chấp hành viên phải thông báo…”. Như vậy, Điều luật quy định rất rõ nếu “chưa xác định được” thì áp dụng khoản 1 Điều 74 Luật THADS. Trường hợp có thể “xác định được” thì Chấp hành viên áp dụng điểm c khoản 2 Điều 24 Nghị định số 62/2015 để xử lý tài sản thi hành án. Do đó, điểm c khoản 2 Điều 24 Nghị định số 62/2015 hướng dẫn không trái luật.

Do còn nhiều quan điểm khác nhau như đã nêu trên và trong thực tế hiện nay số vụ việc phải thi hành án liên quan đến tài sản là quyền sử dụng đất của hộ gia đình còn nhiều. Do đó người viết nêu lên vướng mắc để quý bạn đọc cùng nghiên cứu, bình luận.

                                                                           Văn Sáng