Xuất bản thông tin

null Bà dự thi giải Búa Liềm Vàng - Phòng 9 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Bà dự thi giải Búa Liềm Vàng - Phòng 9 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Phòng 9 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Hướng tới Kỷ niệm 90 năm lập Đảng Cộng sản Việt Nam,

60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân


Theo lời dạy của Bác Hồ đối với Viện kiểm sát nhân dân, ngay từ những ngày đầu mới thành lập, khi làm việc với các đồng chí Lãnh đạo cao nhất của ngành Kiểm sát nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn cán bộ Kiểm sát phải rèn luyện phấn đấu thực hiện năm đức tính: “Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trọng, Khiêm tốn”, gắn với việc thực hiện tốt phương trâm xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ngành kiểm sát tận tụy, có chuyên môn vững vàng phục vụ nhân dân và đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đồng chí Hoàng Quốc Việt, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đứng hàng đầu bên trái (ảnh sưu tầm trên internet)

Lời dạy của Bác chính là chuẩn mực đạo đức cách mạng để mỗi cán bộ, đảng viên của ngành Kiểm sát nhân dân phấn đấu rèn luyện, coi đó là định hướng giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ về chính trị tư tưởng và về nghiệp vụ công tác kiểm sát. Lời khác dạy của Bác với ngành Kiểm sát cũng xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ và tính chất quan trọng của công tác kiểm sát, vì đó vừa là công tác chính trị đồng thời là công tác nghiệp vụ, là một trong những nhiệm vụ thể hiện quyền lực của Nhà nước, đảm bảo cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh trong cả nước. Làm tốt công tác kiểm sát có quan hệ đến quyền lực và lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, nó có quan hệ trực tiếp đến tài sản và sinh mệnh của con người. Để thực hiện lời dạy đó, cần phải tập trung xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ Kiểm sát viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, chống mọi biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống, tăng cường trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật công vụ và phòng, chống tiêu cực. Với những biện pháp xây dựng mang tính nguyên tắc, cụ thể là tu dưỡng đạo đức suốt đời, nêu gương đạo đức, xây đi đôi với chống. Trong tình hình hiện nay, hơn bao giờ hết, chúng ta càng phải thấm nhuần sâu sắc và thực hiện lời dạy của Bác Hồ. Người cán bộ Kiểm sát phải có cái tâm trong sáng, tinh thông nghiệp vụ, nhìn nhận, đánh giá sự việc một cách chính xác, khách quan, phải rèn luyện cho mình phương pháp làm việc khoa học, cẩn trọng, khiêm tốn. Có cẩn trọng, khiêm tốn mới đủ tỉnh táo để nhận thức chân lý đúng đắn và mới có được sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân.Sau thời gian phấn đấu và trưởng thành, ngành Kiểm sát nói chung, mỗi cán bộ ngành Kiểm sát nói riêng đều thấm nhuần lời dạy của Bác, không ngừng nghiên cứu, học tập, vận dụng và làm theo lời dạy của Người để đáp ứng với yêu cầu nhiệm trong tình hình mới.

Thực hiện lời Bác dạy, kể từ khi thành lập đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các thế hệ cán bộ, kiểm sát viên đã không ngừng rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thử thách và cám dỗ trong cuộc sống, hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo các quyền của công dân. Nhiều cán bộ, Kiểm sát viên đã trở thành tấm gương sáng cho các thế hệ mai sau học tập, cả về chuyên môn và đạo đức Nghề nghiệp.

Về phân công chức năng, nhiệm vụ thì được quy định tại Điều 107 Hiến pháp năm 2013 đã quy định một cách đầy đủ và hoàn thiện nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân cụ thể như sau: “Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; Viện kiểm sát nhân dân gồm Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Viện kiểm sát khác do luật định; Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật,bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất”. Và theo quy định Luật tổ chức VKSND năm 2014, thực chất chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân là bảo vệ pháp luật, bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, bảo đảm cho mọi tội phạm và vi phạm pháp luật đều được phát hiện, xử lý kịp thời, không để lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội, bảo đảm việc giải quyết các vụ án đúng pháp luật, nghiêm minh, đồng thời bảo vệ lợi ích của Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Như vậy, trên cơ sở cụ thể hóa chức năng thành các nhiệm vụ mà Hiến pháp năm 2013 đã quy định Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Hoạt động của VKSND trong tố tụng hình sự để thực hiện việc buộc tội của Nhà nước đối với người phạm tội, được thực hiện ngay từ khi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và trong suốt quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự, hoạt động của VKSND để kiểm sát tính hợp pháp của các hành vi, quyết định của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động tư pháp, được thực hiện ngay từ khi tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và trong suốt quá trình giải quyết vụ án hình sự, trong việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, việc thi hành án, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; các hoạt động tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở thực hiện các Chỉ thị của Viện trưởng Viện KSND tối cao, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của ngành Kiểm sát. Đơn vị tiến hành xây dựng chương trình và hướng dẫn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính, hôn nhân và gia đình, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật. Đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, đề ra một số giải pháp và kiến nghị để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân và tiến hành triển khai bằng văn bản cho Viện kiểm sát cấp tỉnh và huyện thực hiện chung.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, bên cạnh việc thực hiện tốt các chỉ tiêu công tác của ngành Kiểm sát theo chức năng nhiệm vụ được giao, Phòng kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính và các việc khác theo quy định pháp luật (Phòng 9) thuộc Viện KSND tỉnh Đồng Tháp đã nghiên cứu đề ra nhiều giải pháp trong hoạt động kiểm sát để nâng cao vai trò và uy tín của Ngành kiểm sát ở địa phương. Trong đó chú trọng đến công tác tham mưu cho cấp trên, cấp ủy, chính quyền trong thực hiện chức năng nhiệm vụ, nhất là đối với những vụ án phức tạp được dư luận quan tâm, phức tạp và Viện kiểm sát cấp trên có ý kiến chỉ đạo để lãnh đạo Viện biết để theo dõi, chỉ đạo kịp thời.

Hiện nay, Phòng 9 đã trải qua nhiều năm hình thành và phát triển, với nhiều lần thay đổi tên gọi và bổ sung nhiệm vụ, với cơ cấu cán bộ thay đổi, nhưng các thế hệ cán bộ, kiểm sát viên đã không ngừng phấn đấu học tập, nâng cao trình độ và năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Phòng 9 có 14 biên chế, về trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật gồm 14 đồng chí, có 01 Trưởng phòng, 02 Phó phòng, 06 Kiểm sát viên trung cấp, 03 kiểm sát viên sơ cấp, 01 Kiểm tra viên, 01 chuyên viên, 13 đồng chí là đảng viên Đảng Cộng sản. Phòng có chức năng nhiệm vụ là tham mưu cho lãnh đạo Viện, hướng dẫn, chỉ đạo Viện kiểm sát cấp huyện và trực tiếp kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính và các việc khác theo quy định pháp luật của Tòa án nhân dân (TAND) cùng cấp và cấp dưới.

Qua thực hiện công tác kiểm sát, Phòng đã có những đổi mới về phương pháp kiểm sát, nhất là kiểm sát lập hồ sơ kiểm sát, tham gia xét xử, cũng như kiểm sát các bản án, quyết định của Tòa án hai cấp, đã phát hiện nhiều thiếu sót đã có kiến nghị, kháng nghị phúc thẩm đã được Tòa án chấp nhận đạt chất lượng cao. Đồng thời, Phòng chú trọng công tác trả lời và hướng dẫn nghiệp vụ cấp huyện, ngoài ra Lãnh đạo Phòng cùng các kiểm sát viên của phòng đã trao đổi hướng dẫn đường lối giải quyết vụ án cho cấp huyện bằng cách trao đổi trực tiếp bằng điện thoại đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của cấp huyện và đẩy nhanh tiến độ giải quyết án của cấp huyện, góp phần làm cho công tác kiểm sát giải quyết án được nhanh chóng và đúng pháp luật.

Qua đó, Phòng 9 đã nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, năng lực cán bộ của Phòng để làm tốt công tác đào tạo tại chỗ, bồi dưỡng nghiệp vụ trực tiếp cho cán bộ Kiểm sát viên, công chức của phòng thông qua việc hướng dẫn, trao đổi với cán bộ về quy định nghiệp vụ, thực hiện các văn bản Luật, các vụ án có thiếu sót, vi phạm bị sửa, hủy hoặc các vụ án Tòa án đã giải quyết đúng pháp luật; bố trí cho Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và chuyên viên tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ. Phân công Kiểm sát viên có trình độ, năng lực kèm cặp, giúp đỡ cán bộ trong công tác nghiên cứu hồ sơ, báo cáo vụ việc để từ đó từng bước tích lũy kinh nghiệm cho cán bộ khi thực hiện chức năng Kiểm sát theo nhiệm vụ của Ngành ở địa phương, đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Ngành và công tác chính trị của địa phương.

Đơn vị luôn chú trọng công tác theo dõi, hướng dẫn nghiệp vụ theo thẩm quyền. Qua tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nhưng để nâng cao chất lượng kiểm sát đơn vị chú trọng công tác hướng dẫn nghiệp vụ đối với cấp huyện xin ý trực tiếp hoặc qua mạng nội bộ, ngay từ đầu năm đơn vị đã phân công Kiểm sát viên trung cấp phụ trách địa bàn để theo dõi tình hình công tác kiểm sát và kịp thời giải đáp khó khăn vướng mắc của địa bàn mình gặp phải khi cần thiết và về xin ý về đường lối giải quyết vụ án, thẩm quyền giải quyết, kháng nghị phúc thẩm do khác quan điểm với Tòa án cùng cấp.

Qua đó, Phòng 9 đã đạt được nhiều thành tích trong thi đua, khen thưởng như: Cờ thi đua ngành KSND năm 2014; Tập thể lao động xuất sắc năm 2015; Cờ thi đua ngành KSND năm 2017;  Cờ thi đua ngành KSND năm 2019; Bằng khen của Viện KSND tối cao đợt thi đua ngắn hạn xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; Bằng khen của Viện KSND tối cao đợt thi đua ngắn hạn phong trào thi đua “Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội tòan quốc lần thứ XI và cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2015; Huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước tặng cho tập thể có thành tích xuất sắc từ 2011-2015.

Ngoài thành tích đạt được nêu trên, cán bộ, Kiểm sát viên đơn vị còn nhiệt tình tham gia các phòng trào do Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức như “Hội thi Nét đẹp Kiểm sát đất Sen Hồng” chào mừng kỹ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/31910 – 08/3/2020), tham gia hội thao do Công đoàn viên chức tỉnh Đồng Tháp tổ chức “Giải bóng chuyền hơi” chào mừng kỹ niệm 89 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2019), tham gia hoạt động “Tổ chức về nguồn” do Tòa án và Viện kiểm sát hai cấp tổ chức nhằm “Nhiệt liệt chào mừng 60 năm Chiến thắng Giồng Thị Đam – Gò Quản Cung” tại khu di tích lịch sử Giồng Thị Đam – Gò Quản Cung trên địa bàn huyện Tân Hồng, đơn vị đã phân công cán bộ tham gia buổi “Họp mặt giao lưu giữa Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An” chào mừng 89 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam(20/10/1930 – 20/10/2019), cán bộ đơn vị còn tham gia các đợt hiến máu tình nguyện trong năm, đơn vị Phòng 9 đã tổ chức giao lưu bóng chuyền và cầu lông với Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp, tham gia nhiệt tình các buổi luyện tập thể dục thể thao tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp; chào mừng 60 năm ngày thành lập ngành KSND (26/7/1960 – 26/7/2020), tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội thao với sự tham gia của cán bộ, công chức và người lao động trong toàn ngành Kiểm sát Đồng Tháp.

Đồng thời, song song với thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ đượcLãnh đạo Viện và Lãnh đạo Phòng cũng chú trọng công tác xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, chống mọi biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống, tăng cường trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật công vụ và phòng, chống tiêu cực. Đề cao tinh thần nêu gương trong cán bộ, đảng viên, tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải là tấm gương trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực sự là chỗ dựa của công lý. Tất cả đảng viên phòng 9 luôn nêu cao tin thần đoàn kết nội bộ, tham gia nhiệt tình các phong trào, đợt sinh hoạt chính trị do cơ quan và đoàn thể cấp trên tổ chức. Thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Luôn chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chi bộ luôn quan tâm đến công tác xây dựng đảng, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên mới; thực hiện việc phân công đảng viên quan tâm, giúp đỡ quần chúng, chú trọng đến công tác xây dựng đảng về mọi mặt để xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Thực hiện tốt chế độ, nề nếp sinh hoạt Chi bộ, chi ủy đúng quy định, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Từ đó làm cho cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, nêu cao tinh thần trách nhiệm, cương quyết đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Trong năm, không có trường hợp nào suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống hoặc có biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”.Cán bộ, đảng viên trong chi bộ thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, Chỉ thị của cấp ủy cấp trên và nhiệm vụ chi bộ phân công; chấp hành nghiêm nội quy cơ quan; tham gia học tập Nghị quyết đầy đủ, nghiêm túc. Đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với nơi cư trú. Cán bộ, đảng viên thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tham gia sinh hoạt 04 chuyên đề: “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao”, “Phát huy dân chủ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao”, “Chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao”, “Giải pháp về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân trong giai đoạn hiện nay”.

Trong đó, việc nêu gương đạo đức, nói thì phải làm, nói đi đôi với làm, trong mọi biểu hiện làm gương thì người đứng đầu, cán bộ chủ chốt được yêu cầu giữ vai trò quan trọng, tiên quyết. Vì vậy, phải gắn công tác cán bộ với việc củng cố, xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI, Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tập trung vào các nhiệm vụ ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo ra khâu đột phá, hạn chế đến mức thấp nhất những trường hợp cán bộ cơ hội chính trị, thiếu nhiệt huyết, thụ động, ngại va chạm, chưa đáp ứng yêu cầu.

Trong thời điểm hiện nay, toàn ngành Kiểm sát đang hướng tới Kỷ niệm 90 năm lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân.  Cùng với đó là niềm tự hào với truyền thống lịch sử vẻ vang của Ngành, hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ, Kiểm sát viên phải quyết tâm phấn đấu, rèn luyện thực hiện theo lời dạy của Bác đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Đồng thời người cán bộ, kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân phải nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, nâng cao ý thức trách nhiệm, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” với phương châm “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả” mà Ngành đã đề ra. Ngoài ra, mỗi cán bộ, Kiểm sát viên phải khắc sâu những tư tưởng và lời dạy quý báu của Bác dành cho Ngành và coi đó là bài học quý giá để mỗi chúng ta quyết tâm xây dựng Ngành kiểm sát nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, góp phần bảo vệ pháp chế Xã hội chủ nghĩa, bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật.

ĐPD, Phòng 9 – Vin KSND tnh Đng Tháp

* Một số hình ảnh về hoạt động của Phòng 9 – Viện KSND tỉnh Đồng Tháp


Tập thể Phòng 9

 

Phiên tòa rút kinh nghiệm mở rộng tại Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp

 

 


Ban chấp hành Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2020-2022


Lễ trao Quyết định Kiểm sát viên sơ cấp mùa COVID - 19

 

 

 Hội thi nét đẹp Kiểm sát đất sen hồng

 

 

Hội thao kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân

 

 

 

 

 

Các bộ môn thi đấu tại Hội thao