Xuất bản thông tin

null Viện KSND TP Cao Lãnh trực tiếp kiểm sát tại cơ quan điều tra cùng cấp

Chi tiết bài viết VKS_HOATDONGNGANH

Viện KSND TP Cao Lãnh trực tiếp kiểm sát tại cơ quan điều tra cùng cấp

Ngày 26/4/2022, tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cao Lãnh, Viện kiểm sát nhân dân đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm...

= = =

 

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 04/4/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Lãnh về việc trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm. Ngày 26/4/2022, tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cao Lãnh, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Lãnh đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cao Lãnh, thời điểm từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/3/2022.

 

Quang cảnh buổi kiểm sát

Đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Thành Công, Viện trưởng, làm Trưởng đoàn cùng một số Kiểm sát viên, Kiểm tra viên làm công tác kiểm sát tin báo, tố giác tội phạm. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm sát có đồng chí Nguyễn Quốc Hải, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cao Lãnh.

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo về tội phạm. Đoàn kiểm sát tiến hành trực tiếp kiểm tra sổ sách, hồ sơ, tài liệu. Qua kiểm tra, Đoàn kiểm sát nhận thấy: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cao Lãnh đã làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo về tội phạm; sổ sách ghi chép đầy đủ, rõ ràng, đúng theo quy định. Các tin báo về tội phạm đều được tiến hành phân loại, xác minh, điều tra giải quyết. Quy trình tiếp nhận, giải quyết đảm bảo đúng quy định của Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLN-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 của Bộ Công an, Bộ Quốc hòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

T lệ giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm cao, đạt 80,5%. Chất lượng giải quyết các nguồn tin về tội phạm được đảm bảo, đã giải quyết đúng theo quy định của pháp luật. Không có tin quá hạn luật định, các tin tạm đình chỉ đều đảm bảo có căn cứ pháp luật. Không có trường hợp nào Viện kiểm sát hủy Quyết định khởi tố, không khởi tố của Cơ quan điều tra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm sát đã chỉ ra một số, hạn chế của Cơ quan Cảnh sát điều tra trong quá trình thụ lý, giải quyết tin báo về tội phạm để khắc phục. Đồng chí Phó thủ trưởng đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm sát, trong thời gian tới sẽ chỉ đạo các Điều tra viên đẩy nhanh tiến độ giải quyết tin báo về tội phạm; thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, nhằm không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; góp phần giữ vững trật tự trị an tại địa phương./.

Thúy Quỳnh - Viện KSND thành phố Cao Lãnh